Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, turizm ve gezinti amacıyla yapılan seferler yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı.

Yönetmelikte kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gemilerin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmak zorunda olduğu belirtildi. İşletmecinin talebine göre gemilere, tarifelerine uymaları şartıyla birden fazla hat için izin verilebilecek.

İşletmecilerin yaz ve kış tarifelerine geçiş tarihleri, bölgesel iklim şartları dikkate alınarak idarece belirlenebilecek. İşletmeciler, yolcu ve araç yoğunluğunun oluştuğu özel günlerde gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinin uygun görüşüyle ek sefer yapabilecek.

Kendi seferlerini aksatmamak kaydıyla başka işletmeciye ait hatta hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için de ilgili liman başkanlığından izin alınacak.

Düzenli sefer yapacak işletmeci, hat izni belgesi almak için Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS) üzerinden çevrim içi başvuru yapacak.

Türkiye'deki kıyı tesisleriyle yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gerçek veya tüzel kişilerin de idareden uygunluk yazısı alması zorunlu olacak.

Uygunluk yazısının süresi idare tarafından belirlenecek ve süresi sona ermeden en az bir ay önce yazının yenilenmesi gerekecek.

Ülke kıyı tesisleriyle yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler istenilen belgelerle birlikte idareye başvuru yapacak.

Sahil Güvenlik ekipleri alabora olan bottaki 2 kişiyi kurtardı Sahil Güvenlik ekipleri alabora olan bottaki 2 kişiyi kurtardı

İşletmeciler sefer programlarını aksatarak başka hatlarda sefer yapamayacak. Sefer planında değişiklik yapılmadan mücbir sebepler dışında seferlere ara verilmeyecek. Geminin kapasitesinden fazla yolcu veya araç bileti satılamayacak. Hat izni olmayan veya askıya alınan hatlarda düzenli sefer yapılamayacak.

Gemilere verilen hat izinlerinin iptal edilme şartları şöyle:

-Hat izni askıya alınan gemilerin on beş gün içerisinde sigorta poliçelerinin yenilenmemesi halinde,

-Hat izni düzenlenmesine esas belgelerin geçerliliğini kaybetmesi veya iptal edilmeleri sebebiyle hat izninin askıya alınması ve söz konusu eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmemesi halinde,

- Kıyı tesisleri arasında çalışan geminin kabotaj hakkını yitirmesi sebebiyle,

- İşletmecinin talep etmesi hâlinde.

Hat izni iptali sonrasında talep halinde uygunsuzluğun giderilmesi şartıyla ilk defa hat izni başvurusunda istenilen belgeler ile başvuru yapılabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin izinleri, mevcut sürelerinin bitim tarihine kadar geçerli olacak.

Yönetmelik, üç ay sonra yürürlüğe girecek.

Editör: Haber Merkezi