Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer Kurul Kararında yapılan değişikliklerle Türkiye'de biyoyakıt türlerinden biodizelin denizcilik yakıtı olarak kullanılabilmesinin yolu açılıyor.

Söz konusu değişiklikler kapsamında yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen 'sürdürülebilir denizcilik harmanlama bileşenleri' yüzde 30 oranına kadar denizcilik yakıtlarının hazırlanması aşamasında kullanılabilecek.

İlk aşamada yıllık 10 bin ton harmanlama bileşeninin, denizcilik sektöründe kullanılması öngörülüyor. Böylelikle denizcilik sektöründe ithal kaynaklı fosil yakıtlar yerine Türkiye'de üretilmiş biyoyakıtların kullanımı başlayacak.

Bu düzenlemeler, 7 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ve tarafı olunan Paris Anlaşması ile getirilen yükümlülüklere uyum sağlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin 2053 için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Harmanlama bileşenlerin üretimde atıkların kullanılması sayesinde Türkiye'nin sıfır atık politikalarına da önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Fosil yakıtların yerine kullanılabilen ve genellikle biyolojik kaynaklardan elde edilen biyoyakıtlar denizcilik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücüne de önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

OddyShip'ten sera gazı salınımı ve enerji verimliliği paneli OddyShip'ten sera gazı salınımı ve enerji verimliliği paneli

Denizcilik yakıtlarında biyoyakıt kullanılabilmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

EPDK, geçen yılın başında ise havacılık sektöründe biyoyakıtların kullanımına imkan verecek mevzuat düzenlemeleri devreye almıştı.

Kurum 2013'te benzin türü akaryakıta ve 2018'de ise motorin türü akaryakıtlara biyoyakıt eklenmesi zorunluluğunu ilişkin çeşitli düzenlemeleri hayata geçirmişti.

Söz konusu düzenlemeler ile birlikte bugüne kadar toplamda 1,5 milyar litrenin üzerinde akaryakıtın yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi sağlanırken yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde ithal ikamesi de sağlanmış oldu.

Uluslararası raporlardan derlenen verilere göre, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla deniz taşımacılığı kaynaklı sera gazlarını kapsayacak şekilde genişletildi. AB içinde ve AB'den veya AB'ye yapılan deniz yolu taşımacılığı sistem kapsamında yer alıyor.

Deniz taşımacılığı kaynaklı karbondioksitin 2024 için yüzde 40'ı 2025 için yüzde 70'i ve 2026 ve sonrasında tümünün hesaplamalara dahil edilmesi öngörülüyor. Buna göre denizcilik sektöründen kaynaklı emisyonun ya alternatif yakıtlar kullanılarak ortadan kaldırılması ya da AB ETS sisteminden ortadan kaldırılamayan miktar için kredi alınması gerekiyor.

Denizcilik sektörünün 2026 için 8,2 milyar avro tutarında kredi almasının gerekeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla denizcilik sektöründe fosil kaynaklı olmayan yakıt arayışları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin AB ülkelerine ve AB ülkelerinden Türkiye'ye gerçekleştirilen denizyolu taşımacılığı da bu düzenlemeden etkilenmesi kaçınılmaz görülüyor. Buna göre hem Türkiye'de faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinin hem de Türkiye'nin karasularında faaliyet gösteren ihrakiye teslim şirketlerinin uluslararası rekabette zarar görmemeleri açısından denizcilik sektöründe alternatif yakıtların kullanımı oldukça önem taşıyor.

Kaynak: TRT Haber

Editör: Haber Merkezi