Türk sularını kirletenlere 2024 yılı için verilecek ceza tarifesi belli oldu.

Denizleri kirletenlere 4 kategoride ceza

Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2024 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 artırıldı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kirlilik cezası 4 kategoriye ayrılıyor.

Kategoriler şöyle:

Kategori A: Petrol ürünleri ve türevlerini boşaltan tankerlerden kaynaklanan kirlilik (ham petrol, akaryakıt, sintine, petrol çamuru, rafine ürün yağ atığı vb.)

Kategori B: Tankerlerle denize boşaltılan kirli balasttan kaynaklanan kirlilik

Kategori C: Petrol/petrol türevlerini (sintine, petrol çamuru, yük çamuru, akaryakıt, petrol atığı veya kirli balast vb.) salan gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik.

Aydın’da 24 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kategori D: Gemiler, tankerler veya diğer deniz taşıtları tarafından denize boşaltılan çöp ve kanalizasyondan kaynaklanan kirlilik

150 GT'ye kadar olan gemiler için sabit ceza miktarları

Bunkerlerin kükürt içeriğine ilişkin cezalar

Yetkililer, IMO 2022'ye uymayan gemilere kirlilik cezalarını entegre etti.

Kükürt kapağı yeni ceza tarifesi:

Cezaya, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili mahkemeye itiraz edilebilecek. 

Cezanın mahsup edilmesine karar verilmesi halinde, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanacak.

Deniz hukuku alanında uzman olan Esenyel&Partners, denizlerin kirletilmesinin önlenmesi için de şu önerilerde bulundu:

-Balast suyu kontrol edilip onaylanmadıkça balast boşaltma işlemlerinden kaçınılmalıdır.

-Tüm denize boşaltma vanaları kapatılmalı ve kapalı olarak emniyete alınmalı/mühürlenmelidir.

-Tüm güverte frengileri tıkalı olmalı ve güverteyi çevreleyen balık tabağındaki boşluklar kapatılmalıdır.

-Ambar kapaklarının hortum testi, güverte boruları/hortumları veya diğer ekipmanların hidrostatik testi yapılmamalıdır.

-Güverte ve üst yapıların yıkanması.

-Kanalizasyon sisteminden gelen arıtılmış su ve gri su bir depolama tankına aktarılmalı ve gemi Türk dışına çıkana kadar deşarj edilmemelidir.

-Kargo artıkları, kargo alanı temizlik artıkları, tüm çöpler ve diğer maddeler Türkçe olarak imha edilmemelidir.

-Geminin gövdesi iskele yanında veya iskeledeyken hurdaya çıkarılmamalı, yontulmamalı veya boyanmamalıdır.

-Gemi tersanede veya kuru havuzdayken, kirlilik tersanenin, çalışanlarının veya acentelerinin ihmalinden kaynaklansa dahi, kirlilik cezasından gemi dolaylı olarak sorumlu tutulabilir. Bu nedenle mürettebat dikkatli olmalı ve kirliliğin meydana geldiğini düşündükleri tersaneye derhal yazılı olarak itirazda bulunmalıdır.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi