Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 44 milyon 275 bin 760 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 349 milyon 342 bin 374 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar yüzde 8,2 arttı

2023 yılı Ağustos ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 11 milyon 690 bin 606 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 21 milyon 683 bin 672 ton olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 33 milyon 374 bin 278 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları yüzde 10,8 azaldı

2023 yılı Ağustos ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azalarak 5 milyon 532 bin 586 ton oldu. Ağustos ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 368 bin 896 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Ağustos ayında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 768 bin 869 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 692 bin 55 tonunu (yüzde 84,1’ini) dış ticaret yükleri, 1 milyon 31 bin 231 tonunu (yüzde 15,2’sini) kabotaj yükleri ve 45 bin 583 tonunu ise (yüzde 0,7’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 571 bin 833 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 840 bin 906 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Ağustos ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 37 milyon 352 bin 170 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün yüzde 84,4’ünü oluşturmaktadır.

En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Bölge Liman Başkanlığı, Ağustos 2023

Navlun yeniden yükselişte Navlun yeniden yükselişte

En fazla artış demir cevheri ve konsantreleri yük cinsinde oldu

2023 yılı Ağustos ayında limanlarımızda 1 milyon 250 bin 148 ton demir cevheri ve konsantreleri yük elleçlemesi gerçekleşti. Demir cevheri ve konsantreleri, 374 bin 858 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 42,8’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 367 bin 732 ton artış ile kok ve yarı kok kömürü ve 337 bin 455 ton artış ile 20’lik konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Hurda Demir ise 336 bin 90 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (yüzde 18,8’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 331 bin 736 tonluk düşüş ile ham petrol ve 281 bin 657 tonluk düşüş ile alüminyum cevheri (boksit) ve konsantreleri yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Ağustos ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 833 bin 639 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 457 bin 649 ton ile motorin ve 379 bin 191 ton ile feldispat yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Yük Cinsi*, Ağustos 2023

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Ağustos ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 880 bin 563 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 99 bin 480 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 561 bin 137 ton ile motorin yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Yük Cinsi*, Ağustos 2023

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2023 yılı Ağustos ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 231 bin 143 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 939 bin 435 ton ile Amerika’ya ve 925 bin ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 242 bin 568 tonu (yüzde 19,7’si) Türk bayraklı gemilerle, 988 bin 575 tonu ise (yüzde 80,3’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Ülke, Ağustos 2023

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Ağustos ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 566 bin 686 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 119 bin 346 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 62 bin 864 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 386 bin 688 tonu (yüzde 5,1’i) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 179 bin 998 tonu ise (yüzde 94,9’u) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Ülke, Ağustos 2023

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,1’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 374 bin 278 ton yükün yüzde 7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ağustos ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 371 bin 122 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 31 milyon 3 bin 156 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarında ton bazında yüzde 9,4 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı Ağustos ayında en fazla elleçleme 13 milyon 767 bin 291 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 409 bin 829 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 azalan katı dökme yükler ve 11 milyon 877 bin 154 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında yüzde 9,4 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Ağustos ayında araç içi taşınan yükler de 778 bin 174 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı.

7DENİZ – ÖZEL

Editör: Haber Merkezi