İtalya, gemi operatörlerini, gemideki hizmet, sistem ve ekipmanlara güç sağlamak amacıyla deniz limanlarına yanaştıklarında kıyı tarafındaki elektrik altyapısına bağlanmaya teşvik etmek için 570 milyon euroluk bir planı kabul etme planlarını AB Komisyonu'na bildirdi.

Program kapsamında yardım, 'genel sistem ücretleri' olarak adlandırılan ücretlerde %100'e varan bir indirim şeklinde gerçekleşiyor. Bu ücretler elektrik fiyatına dahildir ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere belirli kamu politikası hedeflerini finanse etmeyi amaçlıyor.

Yetkililere göre bu indirim, gemi operatörlerinin kıyıdan elektrik satın alırken daha düşük bir elektrik fiyatı ödemesine yol açacak ve elektrik maliyetini fosil yakıtlı motorlarla gemide elektrik üretmenin maliyetiyle rekabet edebilir bir düzeye getirecek.

Başlangıçta, indirim genel sistem ücretlerinin %100'ünü kapsayacak. İtalya, gemiler için kıyı elektriğinin maliyetini düşürerek, önlemin gemi operatörlerini daha çevre dostu bir elektrik tedarikini tercih etmeye teşvik edeceğini ve böylece önemli sera gazı emisyonları, hava kirleticileri ve gürültü emisyonlarından kaçınılacağını umuyor.

Başlangıçta, indirim genel sistem ücretlerinin %100'ünü kapsayacak.

İtalya, kıyıdan elektrik satın almanın gerçek maliyetleri ile gemide fosil yakıtlar kullanarak kendi elektriğini üretmenin gerçek maliyetleri arasındaki farkı doğrulamak için yıllık bir izleme mekanizması kurmayı taahhüt etti.

Ülke, yardım seviyesini buna göre ayarlamayı planlıyor. Program 31 Aralık 2033 tarihine kadar devam edecek.

570 milyon euroluk bu İtalyan programı, gemi operatörlerini gemide fosil yakıtlardan üretilen elektrik yerine kıyı elektriği kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Rekabet politikasından sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Bu tedbirle İtalya, AB'nin 2050 yılına kadar ulaştırma emisyonlarını en az %90 oranında azaltma yönündeki iddialı hedefine katkıda bulunurken rekabetin de bozulmamasını sağlayacaktır" dedi.

Önlemin, Avrupa Yeşil Anlaşmasının hedefleri doğrultusunda sera gazı emisyonlarının, hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

2019'daki Avrupa Yeşil Mutabakatı Tebliği ile Komisyon, Avrupa İklim Yasasında yer alan 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonu hedefini belirledi.

Kızıldeniz'de saldırılar sırasında zarar gören denizaltı kabloları onarıldı Kızıldeniz'de saldırılar sırasında zarar gören denizaltı kabloları onarıldı

Temmuz 2021'den bu yana yürürlükte olan yasa, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının en az %55 oranında azaltılması ara hedefini de getirdi. 'Fit for 55′ yasa tekliflerinin kabul edilmesiyle AB, ekonominin tüm kilit sektörlerini kapsayan yasal olarak bağlayıcı iklim hedeflerine sahip oldu.

Eylül 2023'te Avrupa Parlamentosu ve Konsey, uluslararası deniz taşımacılığının yakıt karışımında yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların payını artırmak için ortak bir AB düzenleyici çerçevesi oluşturan FuelEU Denizcilik Tüzüğünü kabul etti.

Ayrıca, Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği, AB limanlarındaki kara güç kaynağı altyapısı da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği genelinde yoğun ve yaygın bir alternatif yakıt altyapısı ağının mevcudiyetini sağlamak için oluşturuldu.

Kaynak: offshore-energy.biz

Editör: Haber Merkezi