WISTA International ExCo'nun (İcra Komitesi) başarılı bir ara dönem toplantısının ardından, Women's International Shipping & Trading Association (WISTA) "Denizcilikte Hepimiz Bağlıyız" temalı Ara Dönem Konferansını düzenledi. 19 Nisan Cuma günü WISTA Türkiye Başkanı Suzan Atasoy ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen bu önemli etkinlik, küresel denizcilik sektörünün birbirine bağlılığını keşfetmek ve daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunmak için sektör liderlerini, uzmanları ve paydaşları bir araya getirdi.

Konferans gündemi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve IMO Teknik İşbirliği Bölümü'nden Mariana Noceti'nin açılış konuşmalarıyla başlayarak sektörü etkileyen kilit alanları içerdi. Günün oturumlarında yaptırımların denizcilik üzerindeki etkisi, AB Emisyon Ticareti Programı, gemide ve karada teknoloji kullanımı ve İstanbul'un bir tahkim merkezi olarak rolü gibi önemli konular ele alındı.

Dr. Ahmet Samim Ünan, Cihan Ergenç, Levent Şen ve Nazlı Selek gibi sektörün önde gelen isimleri konferans boyunca panel oturumlarının moderatörlüğünü üstlendi. Bu oturumlarda çeşitli sektörlerden değerli panelistler denizcilik sektörünün zorlukları ve fırsatlarına ilişkin farklı bakış açıları ve içgörüler sundular.

WISTA International Başkanı Elpi Petraki yaptığı açılış konuşmasında, kuruluşun üyelerini ve daha geniş denizcilik, ticaret ve lojistik topluluğunu savunmaya olan bağlılığını vurgulayarak WISTA'nın, kadın denizcilerin güvenliğini artırmaya ve denizde cinsel saldırı ve taciz konularını ele almaya odaklanan son Ortak ILO/IMO Üçlü Çalışma Grubu (JTWG) gibi önemli Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) toplantılarına proaktif katılımının altını çizdi. Petraki ayrıca, WISTA'nın bu sektörlerdeki istihdamın geleceğine ilişkin üst düzey tartışmalara ve girişimlere katılma ve kadınların katılımını ve güçlendirilmesini karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

WISTA International, 59 ülkede 5000'den fazla üyesiyle, gemi sahipleri, işletmeciler, denizciler, tüccarlar, lojistik ve liman yöneticileri, hukuk ve finans uzmanları, mühendisler, devlet memurları ve denizciler de dahil olmak üzere çok çeşitli sektör profesyonellerini temsil ediyor. Çeşitliliğin önemini vurgulayan Petraki, "Günümüzün küresel pazarında evrim, optimum performans için kritik önem taşıyor ve daha fazla yenilik elde etmenin en iyi yolu da düşünce çeşitliliğinden geçiyor" dedi.

Diyalog ve bilgi paylaşımını teşvik etmenin yanı sıra WISTA International, denizcilik sektöründe çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdünü savunuyor. Taahhüt, sektör paydaşlarını düşünce çeşitliliğini benimsemeye, fırsat ve ücret eşitliğini savunmaya, örtük önyargılarla yüzleşmeye ve işe alım ve değerlendirmede cinsiyet ayrımı gözetmeyen uygulamaları teşvik etmeye çağırıyor.

WISTA Türkiye'den yapılan açıklamada, "Tüm sektör paydaşlarını taahhütlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Birlikte daha adil ve müreffeh bir denizcilik sektörü için çalışabiliriz" denildi.

Sanmar’dan metanol yakıtlı römorkörler için omurga kaynak töreni Sanmar’dan metanol yakıtlı römorkörler için omurga kaynak töreni

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi