Yat üreticileri, Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muafken bazı vergi müdürlüklerinde farklı uygulamalar yapıldığı öğrenildi. Mevzuat değişikliği yapılmadığı halde yıllardır tanınan istisna, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 25 Nisan 2023 tarihli yazısındaki ‘istisna uygulanamaz' ifadesi nedeniyle sektörü mağdur etti. Yat üreticileri bazı vergi müdürlüklerinde KDV istisnası için muafiyet belgesi alabilirken, bazı müdürlüklerde ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın söz konusu yazısı gerekçe gösterilerek istisnadan faydalanamadıklarını belirtiyor.

Sektör temsilcileri, Türkiye'nin, Hollanda ve İtalya'dan sonra dünyada ilk 3 üretici ülke arasında olduğuna dikkat çekerek, KDV istisna sorununun işçi maliyetleri ve diğer maliyetlerin artmasına neden olduğunu, bunun da sektörü zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.

Rekabet ortamını bozuyor

Güneş Aysun, uluslararası MYBA yönetim kuruluna seçildi Güneş Aysun, uluslararası MYBA yönetim kuruluna seçildi

Üretimi teşvik eden bir sektör iken bu sorunun rekabet ortamını bozduğunu ifade eden yat üreticileri ithalat yaptıklarında verginin vergisini ödediklerini; malın, nakliye, gümrük vergisi, damga pulu gibi giderlerin toplamının da vergisini ödediklerini ifade ederek bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

Mevzuata aykırı

Vergi uzmanları, Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi alan 24 metreye kadar teknelerin, su sporlarında kullanılan teknelerden olmadığını, istisnadan yararlanamayacak araçların tamamının, su sporlarında kullanılan araçlardan olduğunu belirtirken, yatlar için KDV istisnasında 24 metre gibi bir sınırlama veya sınıflandırmanın ilgili düzenlemelerin hiçbirinde mevcut olmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, uygulamayı değiştiren İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın görüş yazısının kanun, tebliğler ve yönetmeliklerde yer alan örneklere açıkça aykırı olduğunu vurguluyor.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi