Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği tarafından boğazlardan geçecek tehlikeli yük taşıyan gemilerin, yedek çeken gemilerin ve limanlara boşaltılacak yükler konusunda bir teyit mektubu yayınladı.

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin üyelerine gönderdiği  açıklama şöyle;

Bilindiği üzere, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesinin 13'üncü maddesi, Boğazlardan geçecek tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerin, 300 GT ve üzeri gemilerin ve yedek çeken gemilerin geçerli bir P&I poliçesine sahip olacakları hükmünü amirdir. Bu minvalde, birçok P&I kuruluşunun mevzu bahis dönemdeki açıklamaları ve beyanatları da dikkate alınarak, ilgi (a) yazımız ile Türk Boğazları’ndan yüklü olarak geçecek ham petrol taşıyan gemilerin, ilgi (b) yazımızda da yine Türk Boğazları’ndan yüklü olarak geçecek, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin (MARPOL) Ek-1, Lahika Tinde yer alan petrol ürünlerini taşıyan gemilerin P&I sigorta kuruluşlarından P&I sigortasının söz konusu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektubun alınması uygulaması başlatılmıştır.

Uygulamanın başlamasından bu yana ülkemiz limanlarından yüklenerek yine ülkemiz limanlarına boşaltılan söz konusu yüklerle ilgili yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; boğaz geçişi esnasında gemide bulunan söz konusu sınıftaki yüklerin muhakkak ülkemiz liman tesislerinden yüklenmiş ve yine ülkemiz limanlarına boşaltılacak olmasına ilişkin kanıtlayıcı dokümanın SP-1 raporuna eklenmesi kaydıyla, bu şartları taşıyan gemilerin söz konusu uygulamalardan muaf tutulması uygun olarak değerlendirilmiştir.

Konu ile ilgili iş ve işlemlerin bu yönde tesis edilmesi ve gerekli duyuruların yapılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi