"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nin geçici 3 üncü maddesi değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle;

“İdare tarafından belgelendirilen gemiler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmaz. Bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler istenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yolcu gemileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır.

İkinci el tanker fiyatları istikrarını koruyor İkinci el tanker fiyatları istikrarını koruyor

(3) Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranır ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam eder.

(4) Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılır.

(5) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler, yetkilendirme protokolü yapılana kadar İdare veya YK’ler tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür"

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi