Rotterdam Limanı'nın, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam iş hacminde düşüş görüldü.

İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limana yanaşmasına izin vermedi İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limana yanaşmasına izin vermedi

Bu yılın ilk üç ayında toplam 110,1 milyon ton yük elleçleyen Rotterdam Limanı, 2023'ün aynı döneminde 111,7 milyon ton yük elleçlemişti. Bu düşüş temel olarak kömür, ham petrol ve petrol ürünleri üretimindeki azalmadan kaynaklanıyor.

Rotterdam Limanı İdaresi CEO'su ve Geçici COO'su Boudewijn Siemons'a göre, iş hacmi rakamları sınırlı hammadde ithalatını ve bitmiş ürün ihracatını yansıtıyor ve Avrupa sanayi üretiminin yüksek enerji maliyetlerinden ve inşaat, işleme ve otomotiv endüstrileri gibi büyük ölçüde gerileyen sektörlerden gelen azalan talepten zarar görmeye devam ettiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, üç yıldan bu yana ilk kez konteyner hacmi hafif bir artış göstererek %2 artışla 3.3 milyon TEU'ya ulaştı. Ton cinsinden üretim ise %3,3'lük bir artışla 31,5 milyon tondan 32,5 milyon tona yükseldi. Siemons "Konteyner hacmindeki büyümeden, dünya ticaretinin canlanmaya başladığına dair ilk işaretleri görüyoruz. Ancak bu geçici işaretler, artan küresel gerilimler nedeniyle oldukça belirsizliğini koruyor" dedi.

Kuru yük segmentinde, üretim 2023 yılının ilk üç ayına kıyasla %4,5 oranında düşerken, bunun başlıca nedeni kömür üretimindeki önemli azalma oldu. Bu düşüş, kömürle çalışan enerji santrallerinde elektrik üretiminde kullanılan termal kömüre olan talebin azalmasından kaynaklandı. Buna karşılık demir cevheri ithalatı, Alman çelik üretimindeki artışa paralel olarak artış gösterdi.

Sıvı dökme yük hacmi, ham petrol, mineral petrol ürünleri ve diğer sıvı dökme yük hacmindeki düşüşün etkisiyle %3,1 azalarak 52,6 milyon tona geriledi. Ancak, doğal gaz kaynağı olarak kullanılan LNG'nin üretimi %3,6 artarak 9,1 milyon tona yükseldi.

Ro-Ro ve diğer dökme yükler de dâhil olmak üzere, dökme yük piyasası segmentindeki toplam iş hacmi %1,9 azalarak 7,8 milyon tona geriledi. Ro-Ro iş hacmi geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla %3,8 azalarak 6,3 milyon tona düştü, bunun başlıca nedeni İngiltere'ye yönelik hacimlerin henüz toparlanmamış olmasıydı. Ancak diğer dökme yükler %7,4'lük bir artışla 1,5 milyon tona yükseldi.

Editör: Haber Merkezi