MSC İsrail bağlantılı gemilerini Basra Körfezi'nden uzaklaştırıyor MSC İsrail bağlantılı gemilerini Basra Körfezi'nden uzaklaştırıyor

Panama Kanalı yetkililerine göre, 2022 mali yılında taşınan 518,5 milyon PC/UMS (Panama Kanalı Evrensel Ölçüm Sistemi) tona kıyasla, 2023 mali yılında Panama Kanalı gelirleri sadece 511,1 milyon PC/UMS ton olarak gerçekleşti (1 Ekim 2022-30 Eylül 2023).

Kanal, iklim değişikliği nedeniyle su sıkıntısı çekmeye devam ederek transit kısıtlamalarına yol açarken, gelirlerin 2024 mali yılında %2.7 daha artmasını bekliyor.

Panama Kanalı İdaresi (ACP), 2024 Mali Yılı gelirlerinin %74,56'sının geçiş ücretlerinden, %23,21'inin diğer denizcilik hizmetleri gelirlerinden, %1,05'inin elektrik satışlarından, %0,73'ünün içme suyu satışlarından ve %0,45'inin diğer kalemlerden elde edileceğini tahmin ediyor.

Bütçelenen gelirlerdeki artış beklentisi, Ocak 2023'te uygulamaya konulan ve 2024'te sona erecek olan geçiş ücreti sisteminden kaynaklansa da, aylardır yürürlükte olan geçiş ve su çekilmesi kısıtlamaları nedeniyle gelirler üzerinde bir etki de bekleniyor.

Yeni geçiş ücreti yapısı Ocak 2023'te başladı ve 2025'te sona erecek.

Kanal Yöneticisi Ricaurte Vásquez Panama'nın halkı ve kanal için daha fazla suya ihtiyacı olduğunu söyledi. ACP bu konuda yıllardır çalışmalar yürütüyor ve ACP kanalın su kaynaklarına ek bir rezervuar yapılmasını öneriyor. Ancak bunun için hükümetin ve kanun yapıcıların harekete geçmesi gerekiyor. Otorite bunun halkın %55'ine, sanayiye ve deniz taşımacılığına yardımcı olacağını söylüyor.

Kanalın rolünün küresel ticaret ve Panama ekonomisi için hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi