Panama Denizcilik Otoritesi veri tabanı tarafından bildirildiği üzere, geçen yıl boyunca Sicil, 7,2 milyon GT'ye karşılık gelen 83 gemi ile net bir artış kaydetmiş ve %29’luk bir elde tutma oranını korumuştur. Genel olarak, bu idare ortalama %28’lik bir elde tutma oranını korumuş olup, bu oran 10 yıllık %14'lük ortalamaya göre bir ilerlemedir.

Panama filosuna 2023 yılında katılan gemilerle ilgili olarak, gemilerin %56,7'si 15 yaşından küçüktür ve ortalama 4 yaşındadırlar. Bu gemilerin 339'u yeni inşa edilmiş olup, bu 8,3 milyon GRT’den fazladır ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü bu segmentteki gemileri bünyesine katma hedefine %93,75 oranında uyum sağlamıştır.

Cibuti'ye ihraç edilen ürünler gemilerde bekletiliyor Cibuti'ye ihraç edilen ürünler gemilerde bekletiliyor

Panama Gemi Sicilinin geçen yıl 1.287.604 GT’lik ve ortalama yaşları 17 civarında olan 161 gemiyi sorumlu bir şekilde iptal ettiğini belirtmek önemlidir. Bu grup içerisinde rapor edilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılıkla bağlantılı 78 gemi bulunmaktadır.

Clarksons Research’e ait Dünya Filo Gözlem Raporuna göre, Temmuz 2019'dan bugüne kadar mevcut idarenin yönetimi boyunca Panama Gemi Sicili 33 milyon GRT eklemiştir. Ayrıca, bu raporda bayrağın 2023 yılı sonundaki büyümesinin %2,9 seviyesinde olduğu belirtilmiştir.

Panama Denizcilik Otoritesi, Panama Sicilinin modernizasyonu ve sektörün karbondan arındırılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bu nedenle 53 konsolosluk ofisi ve 22 uluslararası teknik ofis aracılığıyla dünya çapındaki armatörlere sunulan hizmetleri en iyi hale getirmek adına çalışmaktadır.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi