Bu alandaki stratejik eksiklikleri düzeltmek adına kara para aklamayı engelleme ve terörün finanse edilmesi ile mücadele edilmesinde Panama Cumhuriyeti tarafınca elde edilen gelişmenin incelenmesinin ardından Komisyon, kara para aklama ve terörün finanse edilmesi rejimlerine engel olunması konularında Panama teknik ekibi tarafından sunulan önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılamıştır.

Bunların arasında ülkenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tespit edilen eksikliklere dair stratejik eylem planı taahhütlerine uygun yasal ve düzenleyici çerçeveleri kuvvetlendirmek ile kalınmayıp kabul edilen önlemlerin etkisini gösteren önemli mekanizmaların uygulanması da yer almaktadır.

Ülkenin bu listeden çıkarılması, bu sorunlarla mücadele etmek için uygulanan önemli tedbirlerin hayata geçirildiği Ekim 2020 tarihinde başlayan bir süreçle gerçekleşti.

Panama Cumhuriyeti’nin uluslararası şeffaflık karşısında önemli bir adım atmasına olanak sağlayan ve 2016/1675 sayılı Avrupa Birliği Yetki Düzenlemesindeki ek ile değiştirilen bu duyuru Avrupa Komisyonunca 14 Mart 2024, perşembe günü yapılmıştır. Söz konusu duyuru Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasından yirmi gün sonra yürürlüğe girmiş olacaktır.

Kızıldeniz krizi nedeniyle konteyner transit süreleri artıyor Kızıldeniz krizi nedeniyle konteyner transit süreleri artıyor

Panama Cumhuriyeti 27 Ekim 2023 tarihinde Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmış ve bugün itibariyle kara para aklama ve terörün finanse edilmesine karşı mücadelede uygunluk hususunda mevcut süreç kapsamında FATF tarafından yürütülen geniş izleme sürecine artık dahil değildir. Panama Cumhuriyeti bu konuda rejimini daha da güçlendirmek ve eylem planına uyum sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilirlik açısından ön planda kalmak için Latin Amerika Mali Eylem Görev Gücü (GAFILAT) ile çalışacağını tekrarlamıştır.

Kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin engellenmesi yönetmeliğindeki (AML/CFT), değişiklikler, 2020 yılı 129 sayılı kanun ile belirtilen intifa hakkı sahiplerinin özgün tescilinin kabul edilmesi, yükümlü tarafların bilgilerini güçlendirmeye olanak tanıyan intifa hakkı kılavuzu, listeden çıkarılmak için uygulanan eylemlerin bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır.

Ülkenin uluslararası imajını iyileştirdiği ve uluslararası ekonomik ve mali ilişkilere katkı sağlayarak şeffaflıkta yüksek standartların uygulamasını tanıdığı için Panama Cumhuriyeti’nin uyguladığı eylem planlarının uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmesinin Panama ekonomisine pek çok açıdan olumlu bir etkisi vardır.

Bu listelerden çıkarılmakla birlikte Panama Cumhuriyeti yalnızca kara para aklama ve terörün finanse edilmesi mücadelesine ulusal ve uluslararası alanda liderlik ettiğini göstermekle kalmayıp aynı zamanda yasal yetkilerin uluslararası finans alanında rekabetçi konumunu korumasına olanak tanıyan somut eylemlerin etkili ve zamanında geliştirilmesini de başarmıştır.

Bu başarı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde Panama Ulusal Koordinasyonunun kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin önlenmesine yönelik ortak çalışmasının sonucudur. Başarının diğer bileşenlerini ise yetkili makamlar, özel sektör ve uluslararası topluluk oluşturmaktadır.

Panama Ekonomi ve Maliye Bakanı Héctor Alexander, MEF Uluslararası Finans ve Vergi Stratejisi Direktörü, Panama'nın AML/CFT Ulusal Koordinatörü ve Kara Para Aklama, Terörün ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finanse Edilmesi ile Mücadele Ulusal Komisyonu (CNBC) Teknik Sekreteri Isabel Vecchio Arófulo ve Panama'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Yavel Francis, Avrupa Birliğinin finansal hizmetlere ilişkin politikasından sorumlu Avrupa Komisyonu Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Genel Müdürlüğü ekibiyle olan teknik toplantılara katılarak bu önemli başarıya imza atmışlardır.

Editör: Haber Merkezi