Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2023 Nisan ayı istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 44 milyon 95 bin 811 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 169 milyon 358 bin 267 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar yüzde 20,5 arttı

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 10 milyon 781 bin 539 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 22 milyon 818 bin 516 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 33 milyon 600 bin 55 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları yüzde 28,7 azaldı

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 azalarak 5 milyon 133 bin 363 ton oldu. Nisan ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 362 bin 393 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Nisan ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 4 bin 622 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 697 bin 347 tonunu (yüzde 81,3’ünü) dış ticaret yükleri, 1 milyon 258 bin 76 tonunu (yüzde 18,0’ını) kabotaj yükleri ve 49 bin 199 tonunu ise (yüzde 0,7’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 939 bin 386 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 4 milyon 915 bin 891 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Navlunda artış sürüyor Navlunda artış sürüyor

Nisan ayında 40 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 37 milyon 237 bin 180 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün yüzde 84,4’ünü oluşturmaktadır.

En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Bölge Liman Başkanlığı, Nisan 2023

En fazla artış Buğday ve Mahlut (Meslin) yük cinsinde oldu

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda 1 milyon 430 bin 66 ton buğday ve mahlut (meslin) yük elleçlemesi gerçekleşti. Buğday ve mahlut, 348 bin 280 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 32,2’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 306 bin 721 ton artış ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 305 bin 773 ton artış ile motorin yük cinsleri takip etti. Ham Petrol ise 1 milyon 516 bin 58 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 631 bin 812 tonluk düşüş ile LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) ve 144 bin 349 tonluk düşüş ile tırlarda taşınan yükler takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 933 bin 522 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 604 bin 209 ton ile motorin ve 450 bin 257 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Yük Cinsi*, Nisan 2023

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Nisan ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 994 bin 354 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 924 bin 254 ton ile hurda demir ve 1 milyon 918 bin 942 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Yük Cinsi*, Nisan 2023

En fazla ihracat yapılan ülke Amerika oldu

2023 yılı Nisan ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 241 bin 374 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 114 bin 141 ton ile İtalya’ya ve 713 bin 537 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. Amerika’ya giden yüklerin 19 bin 960 tonu (yüzde 1,6’sı) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 221 bin 414 tonu ise (yüzde 98,4’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Ülke, Nisan 2023

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Nisan ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 681 bin 133 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 249 bin 396 ton ile Amerika’dan ve 999 bin 229 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 452 bin 395 tonu (yüzde 5,2’si) Türk bayraklı gemilerle, 8 milyon 228 bin 738 tonu ise (yüzde 94,8’si) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Ülke, Nisan 2023

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,1’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 600 bin 55 ton yükün yüzde 7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Nisan ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 391 bin 265 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 31 milyon 208 bin 790 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.

Limanlarımızda elleçlenen katı dökme yük miktarında yüzde 6,1 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı Nisan ayında en fazla elleçleme 14 milyon 245 bin 902 ton ile katı dökme yüklerde gerçekleşti. Katı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Katı dökme yükleri, 12 milyon 899 bin 70 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalan sıvı dökme yükler ve 11 milyon 89 bin 869 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Nisan ayında araç içi taşınan yükler de 916 bin 233 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı.

7DENİZ – ÖZEL

Editör: Haber Merkezi