Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2023 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 46 milyon 156 bin 837 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 215 milyon 586 bin 942 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar yüzde 19,7 arttı

2023 yılı Mayıs ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 253 bin 585 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak 24 milyon 235 bin 749 ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 35 milyon 489 bin 334 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları yüzde 26,8 azaldı

2023 yılı Mayıs ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 ton oldu. Mayıs ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 170 bin 709 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 azaldı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Mayıs ayında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 585 bin 962 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 6 milyon 504 bin 414 tonunu (yüzde 85,7’sini) dış ticaret yükleri, 1 milyon 16 bin 365 tonunu (yüzde 13,4’ünü) kabotaj yükleri ve 65 bin 183 tonunu ise (yüzde 0,9’unu) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 939 bin 637 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 518 bin 564 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Mayıs ayında 41 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 38 milyon 934 bin 317 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün yüzde 84,4’ünü oluşturmaktadır.

En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Bölge Liman Başkanlığı, Mayıs 2023

En fazla artış Rulo Sac yük cinsinde oldu

2023 yılı Mayıs ayında limanlarımızda 1 milyon 611 bin 500 ton Rulo Sac yük elleçlemesi gerçekleşti. Rulo Sac, 479 bin 338 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 42,3’lük artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 425 bin 674 ton artış ile 20’lik konteynerlerde taşınan yükler ve 351 bin 405 ton artış ile 40’lık konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Briketlenmiş Taşkömürü ise 355 bin 724 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 354 bin 603 tonluk düşüş ile kok ve yarı kok kömürü ve 330 bin 284 tonluk düşüş ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Mayıs ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 880 bin 497 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 534 bin 715 ton ile motorin ve 499 bin 145 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Yük Cinsi*, Mayıs 2023

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Mayıs ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 285 bin 994 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 787 bin 397 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 756 bin 170 ton ile buğday ve mahlut (meslin) yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Yük Cinsi*, Mayıs 2023

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2023 yılı Mayıs ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 183 bin 759 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 972 bin 973 ton ile Amerika’ya ve 809 bin 921 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 306 bin 591 tonu (yüzde 25,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 877 bin 168 tonu ise (yüzde 74,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Hatlar, talebi karşılamak için ana konteyner ticaretine kapasite aktarıyor Hatlar, talebi karşılamak için ana konteyner ticaretine kapasite aktarıyor

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Ülke, Mayıs 2023

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Mayıs ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 9 milyon 73 bin 115 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 672 bin 253 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 82 bin 906 ton ile Yunanistan’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 582 bin 76 tonu (yüzde 6,4’ü) Türk bayraklı gemilerle, 8 milyon 491 bin 39 tonu ise (yüzde 93,6’sı) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Ülke, Mayıs 2023

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,3’ü Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 35 milyon 489 bin 334 ton yükün yüzde 7,3’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayıs ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 574 bin 720 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 32 milyon 914 bin 614 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarında yüzde 9,8 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı Mayıs ayında en fazla elleçleme 14 milyon 3 bin 361 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 332 bin 462 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalan katı dökme yükler ve 11 milyon 949 bin 203 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Mayıs ayında araç içi taşınan yükler de 989 bin 421 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı.

7DENİZ – ÖZEL

Editör: Haber Merkezi