Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren 18 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu’nu (ALKK) oluşturdu.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet öncesi, sırası ve sonrası aşamalarını içerecek şekilde “Türkiye Afet Lojistik Ana Planı” (TALAP)’ın hazırlanması için başta T.C. Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren 18 Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’nın Yönetim Kurulu Başkanları’nın imzası ile 14 Şubat 2023 tarihinde bir talep metni iletildi.

STK’lar tarafından hazırlanan öneri metni kamuya iletildi

Talep metninde öncelikle AFAD önderliğinde acilen bir “Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulması konusu yer aldı. Afet sürecinin Türk lojistik sektörünün birikimi, tecrübesi ve ortak aklı ile desteklenmesi gerektiğine olan inancın dile getirildiği metinde; Türk lojistik sektörüne sorumluluk ve görev verilmesi arz edildi.

DFDS'e "Sektörün Geleceğine Yön Verenler" ödülü DFDS'e "Sektörün Geleceğine Yön Verenler" ödülü

ALKK afet lojistiğinin koordinasyonuna destek vermeyi amaçlıyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak değerlendirilen deprem felaketlerinin hemen ardından Türk lojistik sektörünün sivil toplum kuruluşları 8 Şubat 2023 tarihinde güçlerini, kaynaklarını, bilgi ve tecrübelerini birleştirme kararı aldı ve Afet Lojistik Koordinasyon Kurulunu oluşturan tüm STK’ların Yönetim Kurulu Başkanları, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri bir araya geldi.

Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun öncelikli amacı AFAD altında görev alarak Afet lojistiğinin koordinasyonunun en etkin ve verimli şekilde gerçekleşmesine destek olmak şeklinde belirlendi.

Buradan hareketle afet bölgesinde, afet döneminde, afet sürecinde ve afet sonrasında tüm lojistik süreçler ALKK’nın görev alanına dahil edildi.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi