2023 yılı Haziran ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 45 milyon 292 bin 764 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 azalarak 260 milyon 917 bin 928 ton olarak gerçekleşti.

Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük Elleçleme, Haziran 2023

İthalat amaçlı boşaltmalar %10,8 arttı 2023 yılı Haziran ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azalarak 11 milyon 611 bin 362 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 22 milyon 111 bin 71 ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 33 milyon 722 bin 433 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları %26,8 azaldı 2023 yılı Haziran ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 ton oldu. Haziran ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 170 bin 709 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %22,2 azaldı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Haziran ayında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 147 bin 411 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 6 milyon 129 bin 360 tonunu (%85,8’ini) dış ticaret yükleri, 912 bin 83 tonunu (%12,8’ini) kabotaj yükleri ve 105 bin 968 tonunu ise (%1,5’ini) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 894 bin 430 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 804 bin 106 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Haziran ayında 39 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 38 milyon 419 bin 288 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %84,8’ini oluşturmaktadır

En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Bölge Liman Başkanlığı, Haziran 2023

En fazla artış Ham Petrol yük cinsinde oldu

2023 yılı Haziran ayında limanlarımızda 6 milyon 57 bin 407 ton ham petrol yük elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol, 840 bin 601 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%16,1’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 400 bin 349 ton artış ile konteyner taşıma amaçlı treyler’de taşınan yükler ve 396 bin 648 ton artış ile briketlenmiş taşkömürü takip etti. Buğday ve Mahlut (Meslin) ise 622 bin 941 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 485 bin 897 tonluk düşüş ile tır’larda taşınan yükler ve 289 bin 486 tonluk düşüş ile arpa takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Haziran ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 140 bin 82 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 552 bin 60 ton ile feldispat ve 480 bin 774 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Yük Cinsi, Haziran 2023

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Haziran ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 883 bin 589 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 835 bin 319 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 600 bin 603 ton ile motorin yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Yük Cinsi*, Haziran 2023

En fazla ihracat yapılan ülke Amerika oldu

2023 yılı Haziran ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 377 bin 69 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 276 bin 752 ton ile İtalya’ya ve 878 bin 686 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 36 bin 481 tonu (%2,6’sı) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 340 bin 588 tonu ise (%97,4’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Ülke, Haziran 2023

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Haziran ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 323 bin 362 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 255 bin 191 ton ile Mısır’dan ve 1 milyon 15 bin 182 ton ile Irak’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 526 bin 640 tonu (%6,3’ü) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 796 bin 722 tonu ise (%93,7’si) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Ülke, Haziran 2023

Dış ticarete konu olan yüklerin %8,7’si Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Haziran ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 722 bin 433 ton yükün %8,7’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Haziran ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 922 bin 48 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 800 bin 385 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı.

Kıyı Emniyeti şehit ve gaziler için İstanbul Boğazı’nda gösteri yaptı Kıyı Emniyeti şehit ve gaziler için İstanbul Boğazı’nda gösteri yaptı

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarında %4,4 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı Haziran ayında en fazla elleçleme 14 milyon 227 bin 673 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 124 bin 419 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azalan katı dökme yükler ve 11 milyon 651 bin 323 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Haziran ayında araç içi taşınan yükler de 935 bin 986 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azaldı.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi