Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, haksız liman uygulamaları sebebiyle sanayi üretiminde maliyetlerin arttığını ve bunun dolaylı olarak enflasyona sebep olduğunu söyledi. Bu uygulamaların hem ek maliyetler getirdiğini hem de firmalar açısından zaman kaybına sebep olduğunu ifade eden Karadeniz, “Üstelik liman uygulamalarının her limanda değişiklik göstermesi rekabet sahasının bozulmasına ve öngörülebilirliğin azalmasına sebep oluyor” dedi.

“Keyfi uygulamalardan şikayet artıyor”

Limanlarda haksız kazanç yaratan keyfi uygulamalara yönelik şikâyetlerin arttığını belirten Karadeniz, “Malum ülkemiz ithalatının yüzde 90’dan fazlasını üretim için gerekli girdiler oluşturuyor. Bu noktada liman işletmelerinin, kârlarını artırmak adına konteyner bekleme ve gecikme uygulamalarını kötüye kullanarak ardiye sürelerini uzatması, işletmelerimizin üretiminde durmalara ve aksamalara sebep oluyor. Oysa ki takip sistemi ile ambar verilerinin eşgüdümlenmesi ve benzeri hızlandırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi halinde söz konusu bekleme sürelerinin kısalması ve sanayi üretiminde meydana gelen nakdi kayıpların ve zaman kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olacak. Diğer yandan aynı işlemler için limanlar arası uygulamalarda farklılıklar olması da sorun yaratıyor” diye konuştu.

“Maliyet enflasyonunun önüne geçilmeli”

Üretim üzerindeki maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğinin altını çizen Karadeniz, “Girdi maliyeti ve finansman maliyeti kadar liman maliyetleri gibi üretim üzerindeki öngörülemeyen maliyetlerin de azaltılması için adımlar atılması gerekiyor. Bu gibi maliyet artışları tüketici enflasyonu üzerinde büyük olumsuz etkiye sahip. Gözden kaçırılmaması gereken bir durum ülkemizde yaşanan enflasyonun talep yönlü değil maliyet yönlü olduğudur. Bu kapsamda kamunun düzenlemeyle önüne geçebileceği bu gibi maliyet kalemlerinin mutlak suretle asgari düzeye çekilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

Bakanlık açıkladı: İsrail ile ticaret tamamen durduruldu Bakanlık açıkladı: İsrail ile ticaret tamamen durduruldu


Ömer Karadeniz

“Sorunlar belirli limanlarda yoğunlaşıyor”

Mersin başta olmak üzere sorun ve şikayetlerin belirli limanlarda yoğunlaştığını ifade eden Ömer Karadeniz, “Bekleme ve gecikme uygulamalarına bağlı maliyet artışlarının yanı sıra son dönemde gümrük uygulamalarında da değişiklikler olduğu yönünde bildirimler geliyor. Özellikle belirli ürün gruplarında tüm ithalatlar tam tespit ve kırmızı hatta düşürülerek, ciddi zaman ve maddi kayıplara sebep oluyor. Bu tarz farklılıklar serbest piyasanın olmazsa olmazı olan adil rekabet sahasının bozulmasına da sebep olmakta. Sağlıklı bir ekonomik sistem için öngörülebilirlik olmazsa olmazdır. Bu kapsamda gümrük ve liman uygulamaları arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve uygulamaların daha yalın ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: Ekonomim.com

Editör: Haber Merkezi