Deniz Temiz Derneği, TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M.Koç`un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir. 333 km'lik kıyı şeridinde bölge koordinatörleriyle, denizleri yaşatma çabalarına devam etmektedir.

Hizmet verdiğimiz toplumla geçmişten beri bütünleşmiş olmak” ilkesiyle de yaklaşımını açıkça ortaya koyan Derneğimiz, yenilikçi ve yaratıcı araçlarıyla sürdürdüğü temiz deniz mücadelesine, kişi ve kurumların gönüllü katılımını teşvik eden “Kıyı Temizleme Etkinliği” ile de katkı sunuyor. Bu etkinlikle şirketlerin/okulların kurumsal duyarlılığını, deniz ve kıyıların korunması yönünde enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Etkinlik alanında, fiziksel olarak olumlu bir değişiklik yaratmanın daha da ötesinde deniz kirliliği ile mücadele konusunda katılımcı grup sayesinde etkinliğin gerçekleştiği gün orada olan, grup içerisende ki bireyler konu hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Her bir etkinliğin, tek bir kurumun katılımcıları ile gerçekleşiyor olması; eğitim modülünü etkinliğe katılacak kurumun personel profiline uygun olarak gözden geçirilmesi şansını vererek, ekip çalışmasını da daha güçlü uygulanabilir hale getiriyor.

Deniz kazaları tüm zamanların en düşük seviyesinde Deniz kazaları tüm zamanların en düşük seviyesinde

Etkinlik sonunda ise tüm veriler Sıfır Atık Mavi veri tabanına aktarılıyor.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi