618 sayılı Limanlar Kanununda değişiklik yapan 7519 sayılı Kanun 9 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 1995 yılından beri özel sektör teşkilatlarının yeterlilik usulüyle görevlendirme yöntemine son verilerek, bu hizmetler 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa göre ihale edilecek. Bu kapsamda yapılacak ihalelerde pazarlık ve açık arttırma yöntemi birlikte uygulanacak. 
İhale edilerek işletme hakkı devredilebilecek olan teşkilat bölgeleri; Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli (İzmit) körfezleri olarak belirlenmiş bulunuyor. Ayrıca Antalya, Mersin, Samsun ve Tekirdağ’da bulunan şamandıra ve dolfen tesisleri de ihale kapsamına alınabilir. 2023 yılı verilerine göre yaklaşık 220 milyon Amerikan Doları kılavuzluk ve römorkörcülük cirosu üreten bu bölgelerde yapılacak ihalelerde kamu payı yarıştırılacak ve yarışma gayri safi hasılat üzerinden en az %40 kamu payı teklifi ile başlatılacak. İşletme hakkı devri süresi için belirlenmiş üst sınır ise yirmi yıl olabilecek. Aynı teşkilat bölgesi içinde aynı kişi ya da kuruluşlar kılavuzluk veya römorkörcülük hizmetlerinden sadece birisi için teklif verebilecek.

Mudanya’da yük gemisi karaya oturdu Mudanya’da yük gemisi karaya oturdu

Kanun Yürütmeye (İdareye) altı ay içinde teşkilat bölgelerini ve yeterlik şartlarını belirleyen bir yönetmelik yayınlamak ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip en geç bir ayın sonunda ihalelerin işlemlerini başlatma görevi veriyor. Bölgesel hizmet sahası dışında kalan tekil limanlar ile Özelleştirme veya YİD kapsamında işletme hakkı devredilen liman tesisleri kanunda yazan veya ileride Cumhurbaşkanınca belirlenebilecek oranda kamu payını ödemek kaydıyla hizmetlerine devam edecekler.

Editör: Haber Merkezi