Karadenizli balıkçılar tekneleriyle eylem yaptı Karadenizli balıkçılar tekneleriyle eylem yaptı

İstanbul’da avcılığa açık çift kabuklu yumuşakça üretim alanı sayısı, 3'ü kara midye ve 2'si beyaz kum midyesi olmak üzere 5'e yükseldi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çift kabuklu yumuşakça izleme programı çerçevesinde Karadeniz’de Şile Karaburun önlerinde izleme çalışması başlatılan kara midye üretim alanlarının ön sınıflandırması tamamlanarak, alan ürün alımına açıldı. Böylece İstanbul’da avcılığa açık çift kabuklu yumuşakça üretim alanı sayısı, 3'ü kara midye ve 2'si beyaz kum midyesi olmak üzere toplam 5 adet oldu. Program başlamadan önce sayı 4'dü.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği; izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yapılamıyor. Avcılık alanı açtırmak isteyen kişi ve kurumların üretim alanının koordinatlarının işaretlenmiş olduğu bir haritayla ilgili il müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvuruya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular bakanlığa iletiliyor. Bakanlığın uygun görüşüyle birlikte söz konusu alanda izleme çalışması başlatılıyor. İzleme çalışması başlatılan alanda her hafta ürün ve deniz suyu numunesi alınarak, analizler yapılıyor. En az 6 aylık süre boyunca alınan numune sonuçlarının mevzuata uygun olması halinde numune sonuçları, alanda yapılan sağlık survey çalışması ile birlikte bakanlığa gönderiliyor ve bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde alan sınıflandırması yapılarak avcılığa açılıyor.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi