Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülürken, afetlere dirençli ve bölgesel kalkınmayı temele alan, 11 ili liman endüstrileriyle birleştiren adımlar atılacak. Bu adımlar ile nüfusun ve üretimin afet riski yüksek alanlarda yoğunlaşması önlenmiş olacak. Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak.

Bölgenin en sağlam ve teknolojik limanı Karadeniz Ereğli’ye yapılıyor Bölgenin en sağlam ve teknolojik limanı Karadeniz Ereğli’ye yapılıyor

Sanayi bölgeleri limana bağlanıyor

Bölgede bulunun mevcut demir yolu altyapısı daha etkin kullanılacak. Bu demir yolları ile sanayi bölgeleri limanlarla bağlantılı hale getirilecek. Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin, hammaddeye erişim, lojistik, enerji, demir yolu, liman bağlantısı ve çevre boyutu açısından tedarik zincirine uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Çalışmalar 2024'te başlayacak

Bölge için önemli bir liman olan ve Hatay ekonomisine yön veren İskenderun Limanı bu anlamda ilk hedef olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere bölgedeki diğer illerin de bu liman ile bağlantısı kurulacak. Limanı şehirlere bağlama noktasında gerektiği yerde demir yolu gerektiği yerde ise karayolu inşa edilecek. Limanın, İzmir gibi ticari bir hinterlanda sahip olması sağlanacak. Bu kapsamda çalışmalar 2024 yılı içerisinde başlayacak.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi