19-23 Şubat tarihleri arasında Londra'daki IMO Genel Merkezi'nde toplanan IMO'nun Kirliliği Önleme ve Müdahale Alt Komitesi (PPR 11), plastik peletlerin deniz yoluyla taşınmasına yönelik taslak tavsiyeleri ve gemilerden dökülen plastik peletlerin temizlenmesine yönelik taslak kılavuzları kabul etti. 

Plastik peletlerin yük konteynerlerinde deniz yoluyla taşınmasına yönelik taslak tavsiyeler şu tedbirleri içeriyor:

-Plastik peletler, taşıma sırasında normal olarak karşılaşılan şoklara ve yüklere dayanacak kadar güçlü olması gereken iyi kaliteli ambalajlarda paketlenmelidir. Ambalajlar, normal taşıma koşulları altında titreşim veya ivmelenme kuvvetlerinden kaynaklanabilecek kayıpları önleyecek şekilde yapılmalı ve kapatılmalıdır.

GBD’den Bosphorus Shipbrokers’ Dinner 2024 için ‘teşekkür mektubu’ GBD’den Bosphorus Shipbrokers’ Dinner 2024 için ‘teşekkür mektubu’

-Taşıma bilgileri, plastik pelet içeren yük konteynerlerini açıkça tanımlamalıdır. Buna ek olarak, gönderici kargo bilgilerini uygun istifleme gerektiren özel bir istifleme talebi ile desteklemelidir.

-Plastik pelet içeren yük konteynerleri, geminin ve gemideki kişilerin güvenliğini tehlikeye atmadan deniz çevresine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için uygun şekilde istiflenmeli ve emniyete alınmalıdır. Özellikle, mümkün olan her yerde güverte altına veya açık güvertelerin korunaklı bölgelerinde iç tarafa istiflenmelidirler.

Üye devletlere ilkeleri erkenden uygulama çağrısı

Peletlerin dökülmesini önlemeyi amaçlayan bu tavsiyeler, Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin Mart 2024'teki bir sonraki toplantısında (MEPC 81) acil olarak görüşülmek ve onaylanmak üzere sunulacak.

Kılavuz, bir dökülme durumunda, taslak temizleme kılavuzları, hükümet yetkilileri ve diğer kuruluşlar için büyük ölçekli ulusal stratejilerin yanı sıra daha küçük ölçekli sahaya özel müdahale planları geliştirmek için pratik rehberlik sağlıyor. Kılavuz ilkeler acil durum planlaması, müdahale, dökülme sonrası izleme ve analiz, müdahale ve maliyet geri kazanımını kapsıyor. İlkelerin, sektörün uygulamada daha fazla deneyim kazanmasıyla güncelleneceği belirtildi. 

Oluşturulan temizleme kılavuz ilkeleri ekim ayında değerlendirilmek üzere MEPC 82'ye sunulacak. Alt Komite, üye devletleri resmi onayları beklerken kılavuz ilkeleri erkenden uygulama çağrısında bulundu.

Alt Komite ayrıca plastik peletlerle ilgili IMO zorunlu araçlarında yapılacak olası değişiklikler üzerinde kapsamlı tartışmalar yürüttü ve bu tartışmalara gelecek oturumlarda devam edeceğini açıkladı. 

Plastik peletler, plastik ürünlerin üretiminde hammadde olarak yaygın bir şekilde kullanılan küçük plastik granüllerdir. Normalde yük konteynerlerinde tonlarca taşınan plastik peletlerin okyanusa dökülmesi deniz yaşamına zarar verebilir ve balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizm faaliyetlerini etkileyebilir. En son yaşanan büyük olay, İspanya'nın Galiçya kıyılarında, bir gemiden kazara salınan milyonlarca peletin kıyıya vurmasıyla meydana gelmişti.

PPR 11'de ele alınan diğer önemli konular arasında siyah karbon emisyonlarının Arktik çevre üzerindeki etkisi, 2023 Biyolojik Kirlenme Kılavuzlarının uygulanmasını desteklemek üzere su içi temizlikle ilgili rehberlik, egzoz gazı temizleme sistemlerinden tahliye suyunun boşaltılması, kanalizasyon arıtma tesislerinin ömür boyu performansının iyileştirilmesi ve kayıp balıkçılık ekipmanlarının raporlanması yer alıyor.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi