Londra'daki IMO Genel Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Dominguez, dört stratejik önceliğin ana hatlarını çizdi.

Domingez öncelikleri şöyle sıraladı:

- IMO'nun uluslararası taşımacılığı düzenlemeye yönelik çalışmaları,

- Üye devletlere destek (özellikle gelişmekte olan küçük ada devletlerine ve en az gelişmiş ülkelere)

-Kamu bilincinin ve imajının artırılması,

-İnsanlarla ve paydaşlarla ilişkiler. 

IMO Genel Sekreteri Domingez konuşmasında “Dünyadaki ticaretin %80'inden fazlasının taşınmasından sorumlu olan küresel bir sektör olarak denizcilik vazgeçilmezdir. Odaklandığım konulardan biri de bu Örgütü daha çeşitli, kapsayıcı ve şeffaf bir kurum haline getirmektir” dedi.

Denizcilerin güvenliği ve Kızıldeniz saldırıları

Genel Sekreter denizcilik sektörünün karşılaştığı çeşitli zorluklara ve fırsatlara değindi. 

Domingez, Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığına yönelik devam eden saldırıların altını çizerek saldırıları kınadı ve denizcilerin hayatlarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.  Genel Sekreter, tansiyonun düşürülmesi ve bölgedeki gemilerin seyrüsefer serbestisi için çağrıda bulunmayı sürdürdü. 

Ayvalık adalarında mültecilerden kalan 7 botun enkazı çıkarıldı Ayvalık adalarında mültecilerden kalan 7 botun enkazı çıkarıldı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yapılan tahminlere göre Süveyş Kanalı'ndan geçen ticaret hacmi son iki ayda %42 oranında düştü.  

Genel Sekreter, küresel zorluklar karşısında denizciliğin dayanıklılığının altını çizdi ve IMO'nun çözüm bulmak için ülkeler, sektör ortakları ve uluslararası toplumla aktif bir şekilde diyalog halinde olduğunu teyit etti.

Sera gazı emisyonları

Domingez, IMO'nun 2050 yılına kadar veya bu civarda gemi taşımacılığını karbondan arındırmaya yönelik çalışmaları hakkında bir güncelleme sundu. Bu, hedeflere ulaşmak için zorunlu önlemler de dâhil olmak üzere, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel bir strateji tanımlayan ilk BM kurumu ve ilk sektör haline geliyor.

IMO süreçlerini takiben bir zaman çizelgesi belirlendi.

Çizelge şöyle:

Mart 2024 - Orta vadede emisyon azaltımını desteklemek için 'orta vadeli tedbirler'e ilişkin tartışmaların ilerletilmesi. Bu tedbirler küresel bir deniz yakıtı standardı ve fiyatlandırma mekanizmasını içeriyor. Bu tedbirlerin ülkeler üzerinde yaratacağı etki değerlendirmesine ilişkin bir ara rapor, Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin 81. Oturumunda (MEPC 81) değerlendirilecek.

Ekim 2024 - Etki değerlendirmesinin sonuçlandırılması (MEPC 82) 

Bahar 2025 - Önlemlerin onaylanması (MEPC 83) 

Sonbahar 2025 - Tedbirlerin kabul edilmesi (MEPC 83'ten altı ay sonra)

Şeffaflığın, çeşitliliğin ve katılımın desteklenmesi

Genel Sekreter, IMO'nun çalışmalarında şeffaflığı, çeşitliliği ve katılımı teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi