Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) 108. Dönem Toplantısı 15-24 Mayıs 2024 tarihinde Londra'da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temsil edildiği ve Genel Müdürlük tarafından katılım sağlanan toplantı sonunda, Ro-Ro yolcu gemilerinin yangın güvenliğini artıran değişikliklerin yanı sıra acil durum çekme ekipmanını tankerler dışındaki yeni gemilere genişleten değişiklikler ve yakıt olarak doğal gaz kullanan gemilerin güvenlik önlemlerini geliştiren değişiklikler kabul edildi. Otonom gemiler için yeni bir kod üzerinde ilerleme kaydedilmiş ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyecek yeni yakıt ve teknolojilerin güvenlik perspektifi ele alındı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü toplantıda alınan kararları yayınlandı.

Alınan bazı önemli kararlar şöyle:

1. Ro-Ro yolcu gemilerinin yangın güvenliğini artırmak amacıyla SOLAS ve FSS Kodu'nda değişiklikler kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

2. Amonyak taşıyıcı gemilerde amonyağın yakıt olarak kullanılabilmesi için, The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Kod) ve taslak MSC Sirküleri üzerinde yapılan taslak değişiklikler onaylandı.

3. Komite tarafından LPG yükünün yakıt olarak kullanımına ilişkin geçici rehber onayladı. (MSC.1/Circ.1679)

4. Emergency Towing Arrangements (ETA) donanımı gerekliliklerinin 20.000 groston üzerindeki tüm yeni gemileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için yapılan SOLAS değişiklikleri kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.

5. Komite tarafından 2017'den bugüne kadar kodun uygulanması sürecindeki deneyimlere dayanarak, doğal gazın yakıt olarak kullanımına ilişkin IGF Kodu değişiklikleri kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

6. SOLAS Bölüm II-1'de (Kısım C, D ve E) yer alan elektrik ve makine donanımlarına yönelik hedefler ve fonksiyonel gereklilikler onaylandı. Bu hedef odaklı kurallar "SOLAS Bölüm II-1 ve III için Alternatif Tasarım ve Düzenlemelere İlişkin Rehber" olarak MSC.1/Circ.1212/Rev.1 'nin 2. revizyonunda yer alacak.

Medkon, sektörde 15. yılını kutluyor Medkon, sektörde 15. yılını kutluyor

7. Otonom gemilere ilişkin 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve zorunlu olmayan MASS Kodu taslağında ilerleme kaydedildi. Bu amaçla 2024 Aralık ayında gerçekleştirilecek MSC 109 oturumuna kadar Yazışma Grubu ve Eylül 2024'te planlanan oturumlar arası Çalışma Grubu tarafından MASS kodu üzerinde çalışmalara devam edileceği bildirildi.

8. Komite tarafından gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını desteklemek için kullanılabilecek alternatif yakıtlar ve yeni teknolojilere dair değerlendirme yapıldı.

9. Komite tarafından, 2017'de yayımlanan "Denizcilikte Siber Risk Yönetimine İlişkin Rehber" üzerinde yapılan taslak düzenleme onaylanmıştır. Yeni düzenleme ile denizcilikte siber risk yönetimi için üst düzey önerilerde bulunuldu.

10. Komite tarafından, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Kod) 'un 42-24 numaralı değişiklik taslağı kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olup bayrak devletleri 1 Ocak 2025'ten itibaren gönüllü olarak erken uygulamaya başlayabilece.

11. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (GRAIN CODE) üzerinde, gemi ambarlarına ilişkin yapılan bazı düzenlemeler kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi