Denizcilik Genel Müdürlüğü twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

IMO Deniz Emniyet Komitesinin 107. Dönem toplantısı Denizcilik Genel Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilmiş olup alınan bazı önemli kararlar:

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin 107. Dönem Toplantısı Kararları 1974 SOLAS Konvansiyonu ve ilişkili Zorunlu Enstrümanlara Getirilen Değişikler

Köpüklü yangın söndürme sistemlerinde perflorooktan sülfonik asit (PFOS) kullanımını yasaklamak üzere SOLAS Bölüm 11-2'ye yönelik değişikliklerGemilerde elektronik yalpa müşirlerinin zorunlu olmasına yönelik olarak SOLAS Bölüm V ve Lahikalarında yer alan sertifikalara getirilen değişiklikler ile 1978 ve 1988 SOLAS Protokollerine getirilen değişiklikler.

Kutup seyri yapan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilere yönelik emniyet tedbirleri İçeren SOLAS Bölüm XIV ve Polar kod değişikleri. Tam kapalı filikaların havalandırma donanımlanyla ilgili olarak Can Kurtarma Donanımlanı Kodu (LSA Code) Bolüm IV değişikleri.

Dalma giysilerinin tipleriyle ilgili olarak 1994 ve 2000 Yüksek Hızlı Tekne Emniyet Kodlarına (1994, 2000 HSC Code) getirilen değişikler. Bununla birlikte, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunda (IMSBC Code) kapsamlı değişikler yapılmıştır.

Bu değişikler ise 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak SOLAS'a üye devletler 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren gönüllü olarak bu değişiklikleri uygulayabilecektir. 1978 Gemladamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmeye (STCW 78) ve STCW Koduna Getirilen Değişikler Hakkında Elektronik gemladami sertifikalarının kullanımına yönelik olarak kabul edilen değişiklikler 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Otonom Gemiler için Hedef Odak Kod Geliştirilmesi (MASS Code) Çalışmaları Toplantı sırasında kurulan çalışma grubunda taslak Kod geliştirilmesi çalışmalarına devam edildi. Taslak Kod geliştirilmesi çalışmalarına, ortak ve ara çalışma grupları ile yazışma gruplarında devam edilmesine karar verildi.

Diğer Önemli Kararlar

Dev yolcu gemisi iskeleye çarptı Dev yolcu gemisi iskeleye çarptı

MARPOL EK VI ve SOLAS Bölüm 11-2'ye Uygunluk Tespiti için Yağ Yakıt Numunesi Alınmasına Yönelik Rehber, MEPC tarafından da kabul edilmek kaydıyla onaylanmıştır. Yakıt Olarak LPG Kullanan Gemilerin Emniyetine Yönelik Ara Rehber onaylanmıştır. Balık gemilerinde çalışan gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlan hakkında usul ve esasların belirlendi

STCW-F Sözleşmesi ve ilgili yeni STCW Kodu onaylanmıştır. 01 Ocak 2024 tarihinden sonra dalgiçlik sistemleriyle donatılan 500 groston üstü gemileri kapsayan 2023 Dalgıçlık Operasyonlan Uluslararası Emniyet Kodu (2023 Diving Code) kabul edildi. Uluslararası Sefer Yapan Gemiler için Emniyetli Sahil Güç Kaynağı Operasyonlarına Yönelik Ara Rehber onaylandı."

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi