Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ‘Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Revize Edilmiş Transit Tavsiyeleri’ hakkında gönderdiği yazıyı yayınladı. 

Yazıda, Yemen'deki Husi güçleri tarafından Güney Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik devam eden saldırıların şu anda sektörün karşı karşıya olduğu en yüksek güvenlik endişesi olmaya devam ettiği konusunda üyelerin bilgilendirilmesi istendi.

Ayrıca olayların artmasına ve Husiler tarafından hedef alınan gemilerin genişlemesine yanıt olarak, Yuvarlak Masa, OCIMF, CLIA ve IMCA'dan sektör güvenlik uzmanlarının, Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi için transit tavsiyesini revize ettiği bildirildi.

Revize belgesinin, bölgedeki tehdit hakkında ayrıntılı tavsiyelerin yanı sıra rota belirleme, gemilerin güçlendirilmesi ve etkilenen sulardaki tüm yolculuklar için tehdit ve risk değerlendirmelerinde dikkate alınması gereken silahlı korumaların kullanımına ilişkin hususları da içerdiği ifade edildi.

Yine ICS'ten alınan yazıda; Müşterek Harp Komitesi'nin (Joint War Committee) 18.12.2023 tarihinde ‘Gemiler için Belirlenen Savaş, Deniz Haydutluğu, Terör ve İlgili Tehlikeli Bölgeler Listesi’ndeki alanlarda artan riski yansıtan bir tavsiye bildirisi yayınladığı belirtildi.

Yazıda, Kızıldeniz bildirim alanının, 15° kuzey enleminin güneyinden 18° kuzey enleminin güneyine doğru 3 derece kuzeye ayarlandığı ve Guyana'nın yeni listeye alındığı vurgulandı.

Deniz Bağcı Mini Transat 2025 için mücadele ediyor Deniz Bağcı Mini Transat 2025 için mücadele ediyor

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi