Güney Kore, hükümetin yüksek değerli gemiler olarak adlandırdığı sektörlerde lider konumdayken Çinli gemi yapımcılarıyla rekabet edebilecek güçlü bir konum elde etti. Güney Kore, LNG gemileri de dâhil olmak üzere gaz taşıyıcılarının çoğunu inşa ediyor ve bu uzmanlığını, amonyak ve hidrojenin yanı sıra pil gücü de dâhil olmak üzere yeni segmentler için kullanmayı planlıyor. Ayrıca otonom nakliye sistemlerinin yanı sıra yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerin kullanımına da büyük yatırımlar yapıyorlar.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan (MOTIE) Bakan Yardımcısı Youngjin Jang, "Küresel gemi inşa endüstrisindeki toparlanmanın Kore'nin gemi inşa endüstrisini olumsuz yönde etkilemesiyle birlikte, toparlanma ve yeni bir sıçrama yapmak için büyük fırsatlar görmeyi bekliyoruz" dedi.

Hedef, yeni nesil gemi inşa pazarının yüzde 80'inden fazlasını ele geçirmek

15 Kasım'da ihracat ve yatırım teşviklerine odaklanan bir bakanlar toplantısında "Yeni Nesil Pazar Hakimiyeti için K-Gemi İnşa Stratejisi"nin ana hatlarını çizdiler. MOTIE'nin hedefi yeni nesil gemi inşa pazarının yüzde 80'inden fazlasını ele geçirmek.

Ana hatlarıyla belirtilen adımlar arasında MOTIE, üç ana karbonsuz yakıt kaynağına (LNG, amonyak ve hidrojen) odaklanan teknolojik geliştirme ve tanıtım projeleri başlatacak. Teknoloji projeleri aynı zamanda otonom, kendi kendine gezinen gemilerin erken ticarileştirilmesini de amaçlıyor.

Yabancı insan gücü için vize sistemi iyileştirilecek

Güney Kore tersaneleri şu anda eğitimli işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşıyor. Hükümet, eğitim ve çıraklığı destekleyecek yeni politikalar vaat ederken, ilave yabancı işçilere izin vermek için adımlar attı. Yeni stratejinin bir parçası olarak MOTIE, 3 binden fazla kişiyi çekirdek teknoloji yeteneği olarak eğiteceğini ve denizaşırı ortaklarla teknoloji işbirliği arayacağını söyledi. Ayrıca, yabancı insan gücü gereksinimlerine ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlere dayalı olarak vize sisteminin de iyileştirileceği bildirildi.

IMO: Üye devletler Husilere silah tedarikini önlemekle yükümlü IMO: Üye devletler Husilere silah tedarikini önlemekle yükümlü

Sektörde dijital dönüşüm için robot teknolojisi kullanılacak

MOTIE, artan üretkenliğe sahip yenilikçi bir üretim sistemi kurmak için akıllı tersaneler inşa etmeye de yatırım yapacak. Çağrıda bulundukları adımlar arasında sektörde dijital dönüşümü gerçekleştirmek için robot teknolojisinin kullanımının artması yer alıyor.

Çabalar aynı zamanda ülkenin gemi inşa endüstrisine liderlik eden “üç büyük” HD Hyundai, Samsung ve Hanwha Ocean'ı desteklemenin ötesine geçecek. Hükümet, küçük ve orta ölçekli gemi yapımcıları ile malzeme ve ekipman endüstrisinin daha güçlü bir şekilde sürdürülebilirliği için denizaşırı pazarlara girişi ve teknoloji gelişimini destekleyeceğini söyledi.

Buna ek olarak bakanlık, sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmak için mali destek altyapısını iyileştirmeyi, büyük şirketlerle ve sektör genelinde işbirliğini güçlendirmeyi ve tedarik sağlamayı taahhüt etti. Son olarak, ihracatı genişletmek ve gemi yapımcılarının ihale kazanma performansını artırmak için tasarlanacak olan “Yeni Nesil Gemi İnşa Endüstrisinde Sanayileşmenin ve Teknolojik Yeniliklerin Teşviki” için gelişmekte olan yasaları araştırıyorlar.

Editör: Haber Merkezi