Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yazıya göre Türkiye’de yerleşik taşıyıcı firmaların Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerekiyor.

Yazıya göre, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5'e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik numarası alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) numarası yer alması gereceği, beyan edilen EORI numarasının geçerliliğinin sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edileceği bildirildi.

Bu çerçevede, NCTS Faz-5 (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) ile birlikte Türkiye’den açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI numaraları beyan edilecek. Türkiye’de yerleşik taşıyıcı firmalar için ise vergi numaraları beyan edilmeye devam edilecek. Ancak sistem arka planında otomatik olarak EORI numaraları ile eşleştirme yapacak.

Söz konusu işleminin sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye’de yerleşik taşıyıcı firmaların BİLGE sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerekiyor. Hâlihazırda BİLGE şifresi olan firmalar için söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağını gösterir EORI eşleştirme kılavuzu da yayımlandı.

BİLGE şifresi olmayan firmaların ise herhangi bir gümrük idaresine firma vergi numarası, EORI numarası ve firma temsilcisi olunduğuna dair tevsik edici vekaletname veya temsil name ile birlikte başvuru yaparak gerekli eşleştirme işlemini yaptırmaları mümkün.

Yazıda Türkiye’nin NCTS Faz-5'e geçiş takviminin bilahare duyurulacağı, taşıyıcı firmaların gerek sınır geçişlerinde gerekse de varış ülkelerinde gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan vergi numarası EORI numarası eşleştirme işleminin yapılmasının önem arz ettiği bildirildi.

Fethiye açıklarında tekne arızalandı Fethiye açıklarında tekne arızalandı

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi