Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2023 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide net karını 81,3 milyon TL’den 312,6 milyon TL’ye çıkardı. Global Yatırım Holding’in IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirleri 2023’ün ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 54 artarak 2.4 milyar TL’den 3,7 milyar TL’ye ulaştı. Gelir artışı enflasyonun ve kur artışının oldukça üzerinde gerçekleşti. Holding’in konsolide FAVÖK’ü de 2023’ün ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak 1.25 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışlarda başta liman ve finans olmak üzere iş kollarının güçlü performansları etkili oldu.

Grubun yılın ilk 6 ayında elde ettiği 312,6 milyon TL’lik konsolide net kar rakamının içerisinde 465 milyon TL’si amortisman gideri ve 23,1 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 488,1 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 339,4 milyon TL’den, 465 milyon TL seviyesine yükseldi.

Grubun net faiz gideri 171,4 milyon TL seviyesinden, 227,5 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL`nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

Net Borç / FAVÖK çarpanı 3.9x olarak gerçekleşti 

Holding konsolide net borcu yılın ilk yarısında 661,4milyon USD (17,1 milyar TL) olarak gerçekleşti. Bu arada, GYH hariç, operasyonel bölümlerin konsolide brüt borcu 692,6 milyon USD olarak gerçekleşti. (Liman bölümü: 611,2 milyon USD).

Konsolide Net Borç / FAVÖK çarpanı, yılın ilk yarısında 3.9x olarak gerçekleşti. Nassau’nun uzun vadeli borcu hariç tutulduğunda Net Borç /FAVÖK çarpanı 2023 ilk yarı yıl sonunda 3.0x seviyesinde bulunuyor. Liman işkolunu tamamı hariç tutulduğunda ise Net Borç/FAVÖK çarpanı ilk yarı yıl sonunda 1.4x olarak gerçekleşti.

Gezi teknesinde yangın: Yolcular denize atlayarak kurtuldu Gezi teknesinde yangın: Yolcular denize atlayarak kurtuldu

Enflasyonun ve kur artşının üstünde performans

Enflasyonist ortam ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, yılın ilk yarısında tüm iş kollarımızda iyi bir performans sergilediklerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “2023'ün ilk 6 ayında Net Kar, Gelir ve FAVÖK büyümesinde geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir performans elde ettik. Gelir ve EBITDA artışı, enflasyonun ve kur artışının oldukça üzerinde gerçekleşti. Grup olarak, aynı kararlılık ve performansla yılın ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

Ege Port Kuşadası’nda işletme hakkı süresi uzatıldı

2023’ün ikinci çeyreğinde iki iyi haberler olduğunu kaydeden Kutman, “İlk olarak, Karayipler'de yer alan St. Lucia Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin olarak St. Lucia hükümeti ile bir imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşma, GPH'nin Karayipler'deki stratejik hedeflerine yönelik önemli bir adım. Ayrıca, Ege Port, Kuşadası Kruvaziyer Limanı’nın işletme hakkı süresini Temmuz 2052’ye kadar uzattık. Önceki durumda Temmuz 2033’te sona eriyordu. Peşin imtiyaz bedelini, Ege Port'ta yapılan sermaye artırımı ile finanse ettik. Ege Port’ta sermaye artışı ile payımızı yüzde 90,5'e yükselttik” dedi.

Kutman, diğer önemli bir gelişme olarak Nassau Cruise Port’un Haziran 2020’de ihraç edilmiş olan tahvilinin yeniden itfasının tamamlandığını kaydetti. Refinansman sonrasında; borç tutarının, anaparanın nominal olarak 145 milyon ABD doları seviyesine yükseldiğini belirten Kutman, sabit kupon faizinin yüzde 8’den yüzde 6’ya düşerek, yıllık faiz ödemesinin 2 milyon dolar azaldığını açıkladı.

Kruvaziyerde rezervasyonlar artıyor

Kruvaziyer turizmine olan güçlü talep sürerken; rezervasyon hacimlerinin 2023 ve 2024 için ivme kazanmaya devam ettiğini ifade eden Mehmet Kutman, şöyle devam etti: “Büyük kruvaziyer şirketleri 2023 yılı için rekor seviyede rezervasyon aldıklarını açıkladılar. Önümüzdeki yıl yeni kruvaziyer gemilerinin planlanan lansmanları, küresel kruvaziyer filolarındaki kapasitenin 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı anlamına gelmekte. 2023'ün ikinci çeyreğinde, kruvaziyer talebi yine oldukça güçlüydü. Gerek 2023 gerekse 2024 için alınan rezervasyonlar daha da artmaya devam etti. GPH özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise, Haziran 2023`te yüzde 109 gibi rekor sayılabilecek düzeyde gerçekleşti. Limanlarımıza Nisan 2023- Mart 2024 dönemi için 11.8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz. 2027'nin sonuna kadar ise kruvaziyer sektöründeki yolcu kapasitesinin, Covid öncesi seviyelerden yüzde 45 büyüme oranıyla 40 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.”

‘Holding olarak temettü dağıtacağız’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Bilindiği üzere, son iki yıl içinde Liman iş kolumuz, takip ettikleri projeleri (M&A aktiviteleri)  finanse etmek amacıyla grubumuzdan uzun vadeli finansman desteği almıştı. Bu nedenle oluşan borcu azaltma ve GPH'deki hisse payımızı artırma amacıyla Temmuz 2023’te GPH'de bir sermaye artışı gerçekleştirdik. Sonuç olarak, mevcut 63,55’lik hisse payımızı %66,3’e çıkarmış olduk. Ayrıca, Holding olarak, 25 Temmuz’ da gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda bu yıl sonuna kadar temettü dağıtacağımız karara bağlandı” diye konuştu.

Limanlarda gelir ve FAVÖK artışı hız kazandı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2023’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125’lik artışla 1 milyar 320 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 173 artışla 816,5mn TL olarak gerçekleşti.

Global Ports Holding’in (GPH) portföyündeki limanlarına gelen kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranı Haziran 2023’te yüzde 109’a ulaştı. Temmuz 2023’te ise GPH limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 14, yolcu sayısı ise yüzde 48 daha fazla oldu. Doluluk oranlarının normalize olması paralelinde Gelir ve FAVÖK artışı hız kazanmaya devam etti. Ayrıca, yan gelirlerin de geçen yıla göre artması, Nassau gibi yeni yatırımların devreye girmesi hem gelir artışında hem FAVÖK marjının yükselmesinde önemli rol oynadı.

Naturelgazın bu yılki önemli bir odağı maliyetleri azaltıcı ve kapasiteyi arttırıcı yatırımlar Naturelgaz yılın ilk yarısında satış hacmini yüzde 11 artırarak 128 milyon sm3’e çıkardı. Şirketin Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, 2023’ün ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 69,8mn Sm3 oldu. Gelirler, 2023’ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 1 milyar 458 milyon TL'ye ulaştı. Brüt kar 2023’ün ilk altı ayında 272 milyon TL olurken; FAVÖK de aynı dönemde 235,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt karlılık ve FAVÖK’ü baskılayan en önemli etkenler enflasyonist piyasa koşullarına bağlı olarak lojistik ve elektrik giderleri ile faaliyet giderlerindeki artış oldu. Sektör dinamikleri gereği, maliyet artışlarının müşteri fiyatlarına yansıması eş zamanlı olmuyor, sonraki dönemlere sarkıyor. Karlılığı sınırlayan diğer bir faktör de yatırımların amortisman giderlerindeki artış oldu.

Naturelgazın bu yılki önemli bir odağı maliyetleri azaltıcı ve kapasiteyi arttırıcı yatırımlar. Bu amaçla, yılın ilk yarısında özkaynaklarından karşılanmak üzere yaklaşık 100 milyon TL’lik bir harcama yapıldı. Şirket, Endüstriyel CNG tesisi açılışları, Çekici alımları ve GES yatırımları ile lojistik ve elektrik giderlerini azaltmayı planlıyor. Diğer taraftan, basınç düşürme ekipmanlarının üretim tesisi yatırımı ile de müşteri sahalarında kullanılan ekipmanların verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Enerji işkolunda FAVÖK’te sınırlı artış

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunun gelirleri, 2023’ün ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 376,7 milyon TL’ye ulaşırken; FAVÖK ise 2023’ün ilk altı ayında yıllık bazda yüzde 2 artışla 86 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’ün bu sınırlı artışında, TL enflasyon oranındaki artışın döviz kurlarındaki artıştan daha yüksek seviyede gerçekleşmiş olması ve devam eden tavan fiyat uygulamaları kaynaklı elektrik fiyatlarındaki sınırlamalar etkili oldu. 

Avrupa’daki resesyon madene talebi düşürdü

Maden iş kolu, Avrupa pazarlarında resesyona bağlı olarak talepte yaşanan daralma sonucu, yurt içi pazarda gerçekleşen daha güçlü talebe rağmen 2023’ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik azalışla 198 bin 451 ton satış hacmi gerçekleşti. Grup, İspanya, İtalya ve Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere 131 bin 375 ton feldspat ihraç ederken, yurt içi satış hacmi 67 bin 076 ton olarak gerçekleşti.

Maden iş kolunun gelirleri 2023’ün ilk altı ayında yıllık yüzde 7 artışla 166,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Maden iş kolunda FAVÖK 2023’ün ilk altı ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 37 azalışla 33,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’teki gerileme satış hacmindeki daralmanın yanı sıra, satışlarda yurt içi payının artması, enflasyon oranındaki artışın döviz kurlarındaki artıştan daha yüksek olması ve bunun operasyonel kar marjları üzerinde yarattığı olumsuz etkiye bağlı olarak gerçekleşti.

Kira gelirleri operasyonel performansı iyileştirdi

Gayrimenkul iş kolu 2023’ün ilk altı ayında gelirlerini 19,5 milyon TL, FAVÖK’ünü ise 10,6 milyon TL artırdı. Bu iş kolunda gelirler 51,2 milyon TL, FAVÖK ise 22,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki iyileşme yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

Menkul kıymette gelirler 311 milyon lirayı aştı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, 2023’ün ilk altı ayında işlem hacmindeki artış etkisiyle yüzde 129 artarak 311,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 145 artışla 96,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi