Gemi inşa sektörünün paydaşlarından "AB denizcilik sanayi stratejisi" yayınlanması için çağrı geldi.

Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Deklarasyonu'nu yineleyen, Avrupa Tersaneler ve Denizcilik Ekipmanları Birliği (SEA Europe) ve işçi sendikaları federasyonu IndustriAll Europe'tan gelen bu çağrı, jeopolitik dinamiklerin ortasında stratejik Avrupa sanayi sektörlerini güçlendirmeye duyulan acil ihtiyacı vurguluyor.

Önerilen Avrupa denizcilik sanayi stratejisi, Avrupa tersanelerinin ve denizcilik ekipmanı üreticilerinin yanı sıra çalışanlarının, stratejik pazarları yeniden kazanırken ve gelişmekte olan pazarlara girerken Avrupa'nın küresel bir teknoloji lideri olarak konumunu korumasını sağlamayı amaçlıyor.

Derneklere göre bu amaçla AB sadece endüstriyel üretim kapasitesini korumakla kalmamalı, aynı zamanda güçlendirmeli.

Böyle bir sanayi stratejisi, sürdürülebilir ve dijitalleştirilmiş gemiler için iş durumunu da destekleyebilir.

Gelecekteki bir Avrupa denizcilik sanayi stratejisinin temel dayanakları dört bölümden oluşuyor. Bunlar, Avrupa'nın endüstriyel egemenliğini ve rekabet gücünü pekiştirmek, destekleyici bir düzenleyici çerçeve, Avrupa'nın teknolojik liderliğini pekiştirmek ve kalifiye işgücünü çekmek.

Politika önerileri arasında stratejik kamu alımları piyasalarında " Avrupa Malı" gerekliliklerinin getirilmesi; Avrupa ve Asya tersaneleri arasındaki fiyat farkını daraltmak için mali teşviklerin uygulamaya konulması ve Avrupa dışındaki yatırımları önlemek için AB mali araçlarında koşulların belirlenmesi yer alıyor.

Nitelikli işgücünü çekmek için sosyal ortaklar, diğerlerinin yanı sıra, denizcilik teknolojisi endüstrisini cazip bir sektör olarak daha iyi tanıtmayı, denizcilik endüstrilerindeki değişiklikleri öngörmek ve yönetmek için, merkezinde tüm çalışanlar için kaliteli eğitime erişim olan bir Adil Geçiş politikası çerçevesi geliştirmeyi veya şirketlerin çalışanların becerilerini arttırma ve yeniden beceri kazandırma çabalarını desteklemeyi teklif ediyor.

Sosyal ortaklar, bir denizcilik sanayi stratejisi çağrısında bulunmanın yanı sıra, Beceriler için Gemi İnşa Paktı'nın önemini bir kez daha vurgulayarak, önerilen politika tavsiyelerini tartışmak ve detaylandırmak üzere bir Denizcilik Uzman Grubu kurulması ihtiyacını tekrar dile getirdiler.

SEA Europe ve IndustriAll Europe ayrıca sürdürülebilir ve dirençli bir denizcilik teknolojisi endüstrisinin oluşturulmasında sosyal diyalog ve çalışanların katılımının önemli rolünü vurguluyor.

IndustriAll Europe Genel Sekreter Yardımcısı Isabelle Barthès ise şu yorumda bulundu: "Denizcilik teknolojisi endüstrisi yeşil ve müreffeh bir geleceğe sahip olabilir ve Avrupa'nın bu önemli alanda liderlik etmesi için gerçek bir fırsat vardır. Avrupalı işçiler bu konuda hayati bir rol oynamaktadır. Politika yapıcıları sektörü ve çalışanları desteklemeye çağırıyoruz. Çağrımız, kaliteli istihdam ve güçlü sosyal diyalog sağlayan sosyal koşullara tabi özel bir yatırım planı ile denizcilik sektörü için sektörel bir sanayi stratejisidir."

SEA Europe Genel Sekreteri Christophe Tytgat, "Şimdi harekete geçme zamanıdır. AB, artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler karşısında denizcilik teknolojisi endüstrisi için acilen sektörel bir strateji yayınlamalıdır. AB politika yapıcıları bu acil inisiyatifi alarak Avrupa'nın endüstriyel yeteneklerini, stratejik özerkliğini, savunmasını ve teknolojik liderliğini koruyacak ve güçlendirecek, aynı zamanda ikiz yeşil ve dijital dönüşüm ile gelişmekte olan pazarların sunduğu iş fırsatlarından yararlanacaktır. Dirençli ve iyi desteklenen bir endüstri aynı zamanda iş istikrarını teşvik edecek, Avrupa'nın işgücünü güçlendirecek ve ekonomik büyüme ve refahı artıracaktır" diye konuştu.

Metin Düzgit, ICS Başkan Yardımcılığına seçildi Metin Düzgit, ICS Başkan Yardımcılığına seçildi

Konuyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz ay, karbonsuzlaştırma için gerekli teknolojilerde AB üretimini desteklemek üzere Net-Sıfır Sanayi Yasasını onayladı.

Net-Sıfır Sanayi Yasası, Avrupa'nın Ulusal Enerji ve İklim Planlarına (NECPs) dayalı olarak 2030 yılına kadar net-sıfır teknolojilerde yıllık dağıtım ihtiyacının %40'ını üretmesini ve bu teknolojiler için küresel pazar değerinin %15'ini yakalamasını hedefliyor.

Kaynak: offshore-energy.biz

Editör: Haber Merkezi