Balıkçılıkla ilgili önlem ve prosedürlerin uygulanmasının ardından üst üste 4. yıldır "Sürdürülebilir Kullanım Endeksi'nde" önemli bir gelişme kaydetti.2018'de %8,9 olan endeks, 2022 sonunda %69,1'e yükseldi ve %97'sini oluşturan toplam 35 balık türü değerlendirilerek hesaplandı. 2001'den bu yana, EAD balık stoklarının durumunu iki temel sürdürülebilirlik göstergesine göre izliyor. İlki, "Yetiştirilen Kişi Başına Yumurtlama Biyokütlesi" (SBR) endeksi, yumurtlama yaşı gelen balıkların yüzdesidir ve stoğun yenilenmesine olanak tanır. İkinci gösterge, sürdürülebilir şekilde tüketilen türlerin oranını tanımlamak için kullanılan "Sürdürülebilir Kullanım Endeksi'dir".

Endeksin artması, balıkçılıkta uygulanan idari tedbirlerin olumlu etki oluşturduğunu ve bunun 2030 yılına kadar balık stoklarının toparlanmasına yardımcı olacağını göstermektedir.30 ana ticari türün stok hacminin kullanılmayan stok hacmine oranını belirleyen Yeni Üye Başına Yumurtlama Biyokütlesi hedef yüzdesine ulaştığını ortaya koydu. 2020'de %25,6 olan ortalama stok büyüklüğünde 2022'de %40 artış kaydedildi.

Abu Dabi'de deniz ortamının korunması, balık zenginliğinin kullanımının düzenlenmesi ve eko-turizm ile kültürel ve rekreasyonel faaliyetlerin desteklenmesinde Kritik Altyapı ve Kıyı Koruma Kurumu ile mevcut iş birliğinin önemini vurgulandı.

"Zuraidi" (Golden Trevally) balığının karaya çıkış oranında 2020'den bu yana %91'lik bir artışla 2022'de yaklaşık 15.000 kg'a ulaşırken, Jedd (Pickhandle Barracuda) balığının karaya çıkışındaki yüzde artışı %90'a ulaştı. Faskar (Çipura) balığının karaya çıkma oranı 2020'den bu yana %96 artarak 2022'de yaklaşık 800kg'a ulaştı.

"Umm Dhrais" (Hint Balığı) balığı hakkında, bu türün karaya çıkışında 25 kat artış kaydetti ve bu miktar 2020'de toplam 51 kg'dan 2022'de yaklaşık 1.300 kg'a çıktı.

2022'de "Hamourr" (Turuncu Benekli Orfoz) ve "Naiser" (Ehrenbergs Snapper) balıklarının ortalama olgun stok büyüklüğü 2021'e kıyasla sırasıyla %18 ve %5 arttı, "Kanaad", (Kingfish) "Shaari" (Spangled Emperor), "Durduman" (Yellow Tail Scad), "Jesh" (Orange Spotted Trevally) ve "Dhile" (Talang Queenfish) balıklarının göreli ortalama yetişkin stok büyüklüğü ise 2020 yılına göre sırasıyla %25, %20, %19, %6 ve %4 arttı.

Olgun balık stoklarının ortalama göreli büyüklüğü 2019'a göre %20 arttı ve "Shaam" (Sarı yüzgeçli çipura) balığı, 2018'e kıyasla olgun balıkların ortalama boyutunda %8 büyüme sağladı.

İngiltere'den gölge filo ve kargo gemilerine ilk yaptırım İngiltere'den gölge filo ve kargo gemilerine ilk yaptırım

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi