Dünya çapındaki armatörler tarafından desteklenen plan, her geminin sera gazı (GHG) emisyonlarına dayalı zorunlu katkılar öneriyor. Bu girişim, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki denizcilik sera gazı azaltma çabalarını desteklemek için yılda milyarlarca dolar toplayabilir.

ICS, daha pahalı olan sıfır sera gazı yakıtlarının kullanılabilir hale geldikçe alımını hızlandırmak için tasarlanmış ekonomik tedbirleri savunuyor. 2022 yılında IMO üye devletleri, ICS ve diğerleri tarafından desteklenen ve denizcilikte düşük karbonlu ve sıfır karbonlu yakıtların araştırma ve geliştirilmesini hızlandırmak için tasarlanan 5 milyar dolarlık IMO denetimli bir program önerisini reddetmişti. Program, 10 yıl boyunca gemi yakıtı üzerinden ton başına 2 dolarlık bir vergi ile finanse edilecekti.

Dünyanın en büyük bayrak devletlerinden Bahamalar ve Liberya'nın eş sponsorluğunu üstlendiği güncellenmiş teklif, Japonya'nın ücretlendirme konseptini ve AB devletlerinin sabit oranlı "vergiye dayalı" bir küresel katkı sistemine verdiği desteği genişletiyor. Teklif ayrıca toplanan fonların şeffaflığı ve hesap verebilirliği için bir yapının ana hatlarını çiziyor.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten, net sıfır denizciliğe geçişte küresel katılımın öneminin altını çizdi.

Platten, "Denizcilik için küresel bir sera gazı fiyatlandırma mekanizması üzerinde önümüzdeki yıl acilen anlaşmaya varılması gerekiyor; bu mekanizma sıfır sera gazı deniz yakıtlarına yapılan yatırımları riskten kurtaracak ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için milyarlarca dolar fon sağlayacak" dedi.

Teklif, IMO üye devletleri tarafından mart ayında yapılacak bir sonraki sera gazı müzakerelerinde gözden geçirilecek. Hükümetler 2025 yılına kadar uluslararası deniz taşımacılığı için bir sera gazı fiyatlandırma mekanizması geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir. Onaylanması halinde ZESF, 2050 yılına kadar ya da yakın bir tarihte denizcilikten kaynaklanan net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılmasında etkili olacak.

Teklif ayrıca, sıfır sera gazı yakıtları ile geleneksel akaryakıt arasındaki maliyet farkını azaltmak için gemilerden salınan ton CO2e başına katkı paylarının kullanılmasını öneriyor. Bu yaklaşım gemilere, bu yeni deniz yakıtlarını kullanarak önledikleri sera gazı emisyonları için mali ödüller sağlayacak.

ABD'den LNG taşıyıcılarına ve Çin tersanesine yaptırım ABD'den LNG taşıyıcılarına ve Çin tersanesine yaptırım

Teklif, sıfır/sıfıra yakın deniz yakıtlarının üretiminin desteklenmesini, dünya çapında gelişmekte olan ülkelerin limanlarında yeni yakıt ikmal altyapısının geliştirilmesini ve yeni yakıtların güvenli kullanımı konusunda eğitim verilmesini içeriyor.

Clarksons Research tarafından ICS için yapılan bir etki değerlendirmesi, tüketilen akaryakıt tonu başına 20 ila 300 ABD doları arasında bir maliyet ekleyen bir katkı oranının, teslim edilen kargo fiyatları açısından ulusal ekonomiler üzerinde orantısız bir olumsuz etkisi olmayacağı sonucuna vardı.

Sıfır Emisyonlu Gemicilik Fonu, şu anda büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olan gemicilik sektörünün amonyak, hidrojen, sürdürülebilir biyoyakıtlar, sentetik metanol ve sentetik LNG gibi daha pahalı 'yeşil' yakıtların kullanımında bir çıkış noktasına ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Editör: Haber Merkezi