Avrupa Komisyonu, 2040 iklim hedefi önerisini yayınladı.  

İmamoğlu DTO'nun meclis toplantısına katıldı İmamoğlu DTO'nun meclis toplantısına katıldı

Avrupalı armatörler, komisyonun denizcilikte "e-yakıtlar ve gelişmiş biyoyakıtlar da dâhil olmak üzere düşük ve sıfır emisyonlu yakıtların kullanımının önündeki engelleri" ele alma ve sektöre "bu yakıtlara erişimi olan sektörlere göre öncelikli erişim" verme taahhüdünü olumlu karşıladı.

Komisyon, sürdürülebilir yakıtların artan maliyetlerinin gemiciliğin rekabet gücü için kilit bir faktör olduğunu kabul etti ve bu yakıtların üretimini teşvik etmek için düzenleyici tedbirleri değerlendirmeyi taahhüt etti.

ECSA, komisyonun Avrupa ekonomisinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik üç senaryo kapsamında IMO'nun sera gazı (GHG) stratejisiyle uyumlu olarak denizcilik için farklılaştırılmış hedefleri değerlendirmesini onayladı. Temmuz 2023'te kabul edilen IMO sera gazı stratejisi, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı hedefini ortaya koyarken, 2040 yılına kadar en az %70'lik hedefle %80'e ulaşmayı amaçlıyor.

Raptis, "Geçtiğimiz temmuz ayında varılan tarihi anlaşmanın ardından bu, 2050 yılına kadar uluslararası denizcilikten kaynaklanan net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak için gerekli tedbirlerin geliştirilmesi konusunda IMO'ya güçlü bir destek mesajıdır. Bu aynı zamanda Avrupa denizciliğinin eşit şartlarda faaliyet göstermesini sağlamak için atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Önceki yıllarda, IMO'daki yavaş ilerlemeden dolayı hayal kırıklığına uğrayan AB, gemicilik için yeşil düzenlemeler oluşturmak üzere kendi rotasına girmiş ve sektörün bu yılın başından itibaren bloğun emisyon ticareti planına dahil edildiğini görmüştü.

Transport&Environment adlı STK'nın iklim direktörü Sofie Defour şu yorumu yaptı: "Taşımacılığın en büyük kirleticilerinin kontrolsüz büyümesine ve kâr etmesine bir son vermenin ve bunun yerine 2040 yılına kadar yeşile dönmelerine yardımcı olmaya odaklanmanın zamanı geldi."

Editör: Haber Merkezi