IMO'nun Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına ilişkin Oturumlar Arası Çalışma Grubu IWSG 11-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor ve bunu 18-22 Mart tarihlerinde Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC 81) 81. toplantısı izliyor.

Denizciliğe odaklanan çevreci grupların oluşturduğu bir birlik olan Temiz Denizcilik Koalisyonu (CSC), Karbon Yoğunluğu Göstergesinin (CII) revizyonu da dahil olmak üzere toplantılardan elde edilmesini istediği sonuçları ortaya koydu. CSC, Pasifik Çevre ve WWF, IMO'nun revize edilmiş sera gazı stratejisiyle uyumlu hale getirmek için CII gerekliliklerinin artırılması çağrısında bulunan bir belgeyi MEPC'ye sundu.

Grup, yönetmeliğin ilk hafif uygulama dönemine hızlı bir son vererek ve koalisyonun düşük enerji verimliliği iyileştirme hedefleri olarak gördüğü hedefleri yükselterek CII'yi iklim emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacak şekilde konumlandırmak istiyor. CSC, uygulama seviyelerinin yükseltilmesinin emisyon azaltımlarının gerçek ve güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olacağını ve uyulmaması durumunda gerçek sonuçlar doğurması gerektiğini söyledi.

CSC, "2027'den itibaren CII, önerilen hedefe dayalı yakıt standardı (GFS) ve diğer orta vadeli tedbirlerle birlikte, acilen ihtiyaç duyulan gemi iklim emisyonu azaltımlarını yönlendirmede önemli bir rol oynayacak konumda olmalıdır" dedi.

Örgütler ayrıca rüzgar enerjisi yatırımlarını ve sıfır emisyonlu yakıtların üretimini ve kullanımını desteklemek için gereken kesinliği sağlamak üzere denizcilikte yakıt/enerji için küresel standartların benimsenmesini teşvik etti.

Ulaştırma ve Çevre Denizcilik Direktörü Faig Abassov, "Denizciliğin iklim dönüşümü, yenilenebilir enerji zengini ülkelerde yeşil metanol ve amonyak gibi yeşil enerjiye yapılan yatırımların hızı ve ölçeğiyle yakından bağlantılıdır. Ancak, denizcilik sektöründen talep gelene kadar aklı başında hiçbir yatırımcı parasını yeşil yakıt üretimine yatırmayacaktır. Bu nedenle, IMO'nun gelecekteki tedarikçilere yatırım kesinliği sağlamak için iddialı ve etkili yeşil yakıt standardı ve karbon fiyatlandırması geliştirmesi zorunludur" dedi.

Midilli’ye kapıda vize uygulaması ile ilk geçen kafileyi Yunan başbakanı karşıladı Midilli’ye kapıda vize uygulaması ile ilk geçen kafileyi Yunan başbakanı karşıladı

Grup, emisyonlar için çevreyi kirletenlerden ücret almak üzere gemicilikte sera gazı vergisini destekliyor.

Ocean Conservancy Denizcilik Emisyonları Politika Müdürü Delaine McCullough, da "Pasifik Ada devletleri ve Belize tarafından önerildiği gibi kirliliğin tonu başına 150 dolarlık bir ücret, daha fazla verimliliği ve sıfır emisyonlu enerji alımını teşvik edecek ve sektör araştırma ve geliştirmesine ve en önemlisi hiçbir ülkeyi geride bırakmayan eşitlikçi bir geçişin sağlanmasına yatırım yapılabilecek fonlar yaratacaktır" diye konuştu.

Kaynak: seatrade-maritime.com

Editör: Haber Merkezi