Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" kapsamında, Bureau Veritas SA ile imzalanan Yetki Devri Protokolü'nü iptal etti. 

Danıştay 10. Daire Başkanlığının 2022/4248 Esas ve 2022/4759 Karar ile 2022/4247 Esas ve 2022/4758 Karar No.lu kararları ile, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkları ile Bureau Veritas SA arasında imzalanan 10.03.2017 tarihli Yetki Devri Protokolü'nün iptaline karar verildiği bildirildi.

Söz konusu kararların gereği olarak Bakanlıkları ile Bureau Veritas SA arasında 10/03/2017 tarihinde imzalanan yetki devri protokolünün iptal edilerek ilgili kuruluş tarafından düzenlenmiş tüm sertifikaların/belgelerin ilk zorunlu sörvey tarihlerine kadar geçerli olduğunun ve söz konusu protokol kapsamında hiç bir işlem yapılmaması gerektiğinin söz konusu kuruluşa iletildiği belirtildi.

Konunun önemi nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını teminen tüm gemi sahibi/işletmecilerin bilgilendirilmesi, söz konusu gemilerin yurt dışı/yurt içi limanlarda belgelendirme, sörvey, liman devleti denetimi, ön sörvey gibi konularda sorunlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirilmiş kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilerek gemilerin faaliyetlerinde aksamaya mahal verilmemesi istendiği kaydedildi.

Cihan Ergenç’ten acente kararına eleştiri Cihan Ergenç’ten acente kararına eleştiri

7DENİZ