Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Bangladeş, Hindistan, Norveç ve Pakistan ile birlikte Hong Kong Sözleşmesi ve Basel Sözleşmesi'nin olası çelişkili şartlarının çözümü için Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bir belge sundu.

Çalışma 18-22 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak 81. Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) toplantısı öncesinde sunuldu. BIMCO ve ortaklarına göre, çözülmediği takdirde, tutarsızlıklar armatörler, gemi geri dönüşüm tesisleri ve gemiler için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yürürlüğe girmesinden önce, BIMCO ve belgenin ortak imzacıları IMO'nun MEPC'sinden daha fazla yasal netlik talep ediyor. Buna, Hong Kong Sözleşmesi'ne uygun olarak faaliyet gösteren gemi sahipleri ve tarafların, Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle yaptırıma tabi tutulmayacağına dair açıklama ve güvence de dâhil.  

BIMCO Genel Sekreteri ve CEO'su David Loosley, "Hong Kong Sözleşmesinin onaylanması gemi geri dönüşüm endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Gemilerin güvenli ve sağlam bir şekilde geri dönüşümünü düzenleyen iki sözleşme arasındaki yasal engellerin ve çatışmaların bu tarihi fırsatın kapsamını sınırlamadığından emin olmalıyız.

Biz ve bu belgenin eş sponsorları, Hong Kong Sözleşmesinin nihayet yürürlüğe girmesiyle artan şeffaflığı ve yükselen standartları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu nedenle, uyumun Basel Sözleşmesi kapsamında yaptırımlarla sonuçlanmamasını sağlamak için sözleşmenin tutarlı bir şekilde uygulanması çok önemlidir” dedi.

Kayıp mürettebatın ailelerinden 'ihmaller araştırılsın' çağrısı Kayıp mürettebatın ailelerinden 'ihmaller araştırılsın' çağrısı

Belgede IMO'nun dikkate alması istenen tutarsızlıklardan biri de tehlikeli atıklarla ilgili. Bir gemi, Hong Kong Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Geri Dönüşüme Hazır Sertifikası (IRRC) aldıktan sonra, aynı zamanda Basel Sözleşmesi hükümleri kapsamında tehlikeli atık olarak kabul edilebilir. BIMCO'ya göre, IRRC'nin tüm geçerlilik süresi boyunca (üç aya kadar), gemi ticaret yaparken Basel Sözleşmesi gerekliliklerini ihlal ettiği için tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca, bazı bölgelerde, gemi geri dönüşümüne uygulandığı şekliyle Basel Sözleşmesinin ihlali, armatörlere ve kaptanlara karşı yaptırımlarla sonuçlandı.

Hem Hong Kong Sözleşmesi hem de Basel Sözleşmesi ömrünü tamamlamış gemilere uygulanabildiğinden, armatörün gemileri Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Türkiye olmak üzere dört büyük geri dönüşüm ülkesinden birinde Hong Kong Sözleşmesine uygun tersanelerde güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüşüm için gönderdiği durumlarda armatörler kovuşturma riskiyle karşı karşıya kalıyor. 

Geçen yıl mayıs ayında BIMCO, önümüzdeki on yıl içinde, 2023'ten 2032'ye kadar, 600 milyon tondan fazla ölü ağırlık kapasitesine sahip 15.000'den fazla geminin geri dönüştürülmesinin beklendiğini, bunun da önceki on yılda geri dönüştürülen miktarın iki katından fazla olduğunu açıkladı.

Bu arada BIMCO, ICS, Uluslararası Gemi Tedarikçileri Birliği (ISSA) ve Uluslararası HazMat Birliği (IHMA) ile birlikte, hem armatörlerin hem de gemi tedarikçilerinin yeni gemi geri dönüşüm yönetmeliklerine uymalarına yardımcı olmak için yeni bir kılavuz geliştirdi.

Her iki yönetmelik kapsamında da armatör, sahip olduğu her gemi için bir Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) geliştirmek ve muhafaza etmek zorunda. Bunu desteklemek için gemi tedarikçileri, gemiye teslim edilen ekipman için malzeme beyanları ve Tedarikçi Uygunluk Beyanları sunmak zorunda.

Editör: Haber Merkezi