Barselona ve Şangay limanları karbondan arındırma projelerinde iş birliği için imzaları attı.

Anlaşma kapsamında limanlar, liman, denizcilik ve lojistik alanlarında bilgi alışverişinde bulunacak ve sektörü karbonsuzlaştırmak için yenilikçi projeler hayata geçirecek.

Belge, iki şehir arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek amacıyla Pedralbes Kraliyet Sarayı'nda (Barselona) düzenlenen Barselona-Şangay Yatırım Zirvesi sırasında imzalandı. 

Hamburg Limanı Avrupa'da gemilere kıyı elektriği sunan ilk liman oldu Hamburg Limanı Avrupa'da gemilere kıyı elektriği sunan ilk liman oldu

Anlaşma özellikle limanların dünya ticaretinin geçtiği ana noktalar olduğunu ve bu nedenle sektörlerinin ve hinterlandlarındaki ekonomilerin işleyişini garanti altına alan verimli ve esnek liman ve denizcilik hizmetleri geliştirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bu amaca ulaşmak için her iki liman da inovasyon, dijital süreçlerin standartlaştırılması ve SMART limanların geliştirilmesi gibi konularda bilgi ve deneyim alışverişini teşvik edecek.

Aynı amaçla Şangay ve Barselona limanları, liman faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve karbonsuzlaştırılmasına yönelik projeleri paylaşma konusunda mutabık kaldılar.

Ayrıca bu iş birliği, başta liman yönetimi, dijitalleşme, karbon ayak izinin azaltılması, yeşil koridorların geliştirilmesi ve güvenlik olmak üzere belirli konularda ortak eğitim projelerinin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere çeşitli girişimlerle şekillenecek. 

Editör: Haber Merkezi