Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bildiride, Liman Başkanlıklarınca son dönemde yapılan Liman Devleti Denetimi raporlarının incelenmesinde, özellikle bazı bayraklar altında işletilen 30 yaş üzeri koster ve nehir tipi gemilerde tespit edilen uygunsuzluklarda ciddi artış gözlemlendiği, söz konusu gemilerin denizde can ve mal emniyeti için risk oluşturduğu tespit edildiği belirtil.

Bildirinin devamı şöyle;

Bu kapsamda; IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca belgelendirilmesi yapılan, Paris MOU performans listelerinde Kara Liste'de yer alan ülke bayraklarım taşıyan ve Paris MOU kapsamında limana giriş engeli bulunan gemilerden 30 yaş üzeri özellikle koster ve nehir tipi yabancı bayraklı gemiler, taraf olduğumuz memorandumlardaki denetim periyotları dikkate alınmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere ilk liman varışlarında genişletilmiş liman devleti denetimine tabi tutulacak olup gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak ambarlar, balast tankları dahil yapısal kontrolleri de yapılarak detaylı fotoğraflan çekilecektir. Denetim/iş yoğunluğu gibi nedenlerle denetlenemeyen gemiler denetlenememe nedeni ile idaremize bildirilecek ve bir sonraki liman varışlarında denetim programına alınacaklardır.

Bu İtibarla, bahse konu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası yazımız tarihi İtibarıyla 3 ay süre ile uygulanacak olup yapılan denetimlerde;

- Durumu uygunsuz görülen gemilere Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği'nin İlgili maddeleri kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanması,

- Sorumluluklarını yerine getirmeyen gemilerin Türk Limanlarına girişine izin verilmeyeceğinin gemi kaptanına bildirilmesi,

- Tersaneye gitme tedbiri uygulanan gemilerin tersaneye gidip gitmediğinin İlgili tersanenin bulunduğu liman başkanlığından teyit edilmesi, tersaneye yurtdışında girmiş İse geminin İlk geldiği liman başkanlığımızca tersaneye girmesi ile İlgili kontrol denetimin yapılması ve

Karadeniz'de 'denize girmeyin, teknelerle açılmayın' uyarısı Karadeniz'de 'denize girmeyin, teknelerle açılmayın' uyarısı

- Denetim raporu İle birlikte fotoğrafların en geç denetim tarihini takip eden gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze ([email protected]) gönderilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi