Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) Körfez’de siyah ürün dönüşüm tesisi (resid upgrading) ve depolama tankları kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna olumlu karar verdi. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği proje hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada şirketin yaptığı projede hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığına kararı verildi. Karar sonrası proje hakkında bakanlık ÇED olumlu kararı verdi.

İthal ham petrol ürünleri azalacak

Raporda koklaştırma ünitesi, nafta temizleme ünitesi, iki adet 35 bin metreküp vakum resid/asfalt depolama tankı ve ısıtma sistemi, 1 adet 15 bin metreküp kapasiteli clarified oil depolama tankı, LPG temizleme ünitesi ile gerek duyulması durumunda flare (meşale) ünitesinin yapılmasının planlandığı belirtildi. Proje sonucunda İzmit rafinerisinin ürünlerinde artış olacağı, dolayısıyla ithal edilen ham petrol ürünlerinin azalacağı belirtildi. Toplamda 4 milyar 386 milyon 492 TL’lik projenin ömrü ise 25 yıl olarak belirlendi.

350 milyon liralık proje

Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi var Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi var

Bir diğer gelişme ise Kroman Çelik Sanayi A.Ş.’de oldu. Şirket tarafından Dilovası Tavşancıl bölgesinde yapılması planlanan iskele amaçlı kapasite artış projesinin bedeli 350 milyon TL olarak belirlendi. Proje kapsamında elleçleme kapasitesinin 60 bin DWT’ten 80 bin DWT’te çıkarılması ile 1 adet bağlama dolfeni ilavesi yapılacağı duyuruldu. Söz konusu proje kapsamında herhangi bir dolgu ya da dip taraması faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Raporda Kroman Limanı’yla başka tesis ve firmalara da hammadde girişiyle ürün sevkinin yapılacağı da aktarıldı.

Ne kadar istihdam sağlanacak?

TÜPRAŞ’ın proje hazırlık ve inşaat döneminde 400 personelin, yatırımın tamamlanmasından sonra ise ilave 65 kişiyle birlikte toplamda 2 bin 165 kişinin istihdam edilmesinin planladığı belirtildi. Kroman Çelik’te projenin hazırlık ve inşaat aşamasında 40, projenin tamamlanmasıyla sonrası ilave 30 personel ile birlikte 150 personelin istihdam edilmesinin planlandığı açıklandı. Kroman Çelik’in projesi, bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on takvim günü boyunca görüşe açıldı.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi