Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 132 milletvekilinin yaptığı, özelleştirilen limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeye ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Devlet Demiryolları İşletmesi'ne (TCDD) ait bazı limanlardan sözleşme süresi 49 yıldan az olanların bu sürelerinin 49 yıla çıkarılmasına ilişkin yasa hükmünü limanların gerçek özelleştirme değerlerinin altında kalmasına yol açabileceği gerekçesiyle iptal etti.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Evyapport'taki kazanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Evyapport'taki kazanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kararda TDİ AŞ ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli özelleştirme sözleşmelerinin taraflarına bu sözleşmelerin sürelerini 49 yıla kadar uzatma imkânının tanındığı belirtildi. Sözleşme sürelerinin sonunda yeniden özelleştirme sürecine konu olabilecek limanların bu sürecin dışına çıkarıldığı, dolayısıyla katılımcılar arasında rekabeti mümkün kılan ihale süreci uygulanmaksızın bu limanların dolaylı olarak özelleştirilmelerine izin verildiği kaydedildi. Sadece halihazırda özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olan kişilere ek sözleşme yapma imkânı tanımakla özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olmayan kişilerin mevcut sözleşme süreleri sonunda sözleşme yapma imkanından yoksun bırakılmaları suretiyle sözleşme özgürlüğünün sınırlandığının tespit edildiği vurgulandı.

Öte yandan kararda, ek sözleşme yapma imkânının sadece mevcut özelleştirme sözleşmesi taraflarına tanınmasıyla, öncesinde özelleştirme ihalesini kaybetmiş olanlar ile özelleştirme usulünün uygulanması halinde ek sözleşmeye taraf olabileceklerin bu sözleşmeye taraf olabilmelerinin engellenmesinin özelleştirmede hâkim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi. Bu suretle limanların gerçek özelleştirme değerlerinin altında kalabileceği ve yaratılan farklı muamelenin ölçüsüz olduğu değerlendirilerek kuralın Anayasa'nın 10. maddesine de aykırı olduğu açıklandı.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi