Avrupa Deniz Limanları Örgütü (ESPO), 2024 yılı nisan ayı sonunda ESPO Liman Yatırım Çalışması 2024'ün sonuçlarını açıkladı. Çalışma, Avrupa limanlarının yatırım boru hattı ve zorluklarına ilişkin kapsamlı bir analiz sunuyor. 

Çalışma özellikle, Avrupa liman yönetim organlarının yatırım ihtiyaçlarının önümüzdeki 10 yıl için, 2034 yılına kadar, 80 milyar euro tutarında olduğunu ortaya koydu.

İkinci önemli bulgu ise sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımların liman idareleri için ikinci en önemli yatırım kategorisi haline gelişi.

Avrupa'daki limanlar eskisinden daha fazlasını yapıyor. Limanlar, deniz ile hinterlandı birbirine bağlayan tedarik zincirindeki multimodal merkezler olmaktan çıkıp sürdürülebilir enerjilerin, endüstri kümelerinin ve döngüsel ekonominin merkezleri ve kolaylaştırıcıları haline gelmekte ve jeo-politik ve jeo-ekonomik dayanıklılığın önemli sütunları haline geliyor.

Limanların yeni işlevleri, geleneksel rollerinin yerine değil, üstüne çıkıyor. Avrupa limanlarının yatırım boru hatları bu değişen ve çok boyutlu rolü yansıtıyor.

Nisan ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı Nisan ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Çalışma, temel liman altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların yanı sıra, liman yönetim organlarının stratejik ve sosyal sorumluluklar üstlenerek Avrupa'nın hedeflerine ulaşmak için giderek daha fazla yatırım yaptığını gösteriyor. Bu genellikle toplumsal değeri yüksek, ancak yatırım getirisi yavaş, düşük ve riskli olan projeler anlamına geliyor.

Avrupa'nın liman yönetim organları tamamen kararlı olmakla birlikte, tüm hedef ve isteklerini başarıya dönüştürmek için Avrupa'nın desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu bulgular, farklı AB finansman araçları içerisinde, öncelikle Avrupa'yı Birbirine Bağlama Aracı veya benzer bir finansman aracı aracılığıyla, özel liman zarflarına duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Çalışmanın bulguları ışığında ESPO, politika yapıcıları Avrupa limanlarının stratejik öneminin farkına varmaya ve karşılaştıkları yatırım zorluklarını ele alan sağlam bir destek çerçevesi sağlamaya davet ediyor.

ESPO Genel Sekreteri Isabelle Ryckbost, "Bu güncellenmiş Liman Yatırımları Çalışması, limanların günümüzde değişen ve genişleyen rolünün yeni ve daha geniş sorumluluklar ve yatırım ihtiyaçları getirdiğini açıkça göstermektedir. Bu da genellikle daha az öngörülebilir bir yatırım getirisi anlamına gelmektedir. Avrupa seçimleri için hazırladığımız memorandumda da belirttiğimiz gibi, limanlar bu sürece dâhil olmaya ve çözümün bir parçası olmaya hazırdır. Limanların yeni jeopolitik ve jeoekonomik bağlamda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmeleri için desteğe ihtiyaçları var" dedi.

Kaynak: offshore-energy.biz

Editör: Haber Merkezi