Aydın genelinde doğa ve çevre bilincinin oluşması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Ege kıyılarının korunması için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ankara’ya giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği” projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı. Ege’deki kıyı ve denizel ekosistemlerde araştırma, koruma, izleme ve yönetim çalışmaları yapan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, bilim insanları, özel sektör temsilcileri ile küçük ölçekli balıkçılığa yönelik çalışan kurum temsilcileri ve balıkçıların katılımıyla yapılan çalıştayda, biyolojik çeşitlilik ve küçük ölçekli balıkçılık bazında bugüne kadar derlenen veriler paylaşıldı.

Çalıştaya katılan paydaşlar ise Kuzey Ege, Orta Ege ve Güney Ege olarak 3 gruba ayrılarak, Ege bölgesinde hem kıyı ve deniz ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin hem de sürdürülebilir küçük ölçekli balıkçılığın korunması için öncelikli alanları ve karşı karşıya oldukları tehditlere, sorunlara ilişkin öncelikli çözümlerin belirlenmesi, gelecek koruma yatırımlarının hangi alanlara, stratejilerine odaklanması gerektiğiyle ilgili konular paydaşlar tarafından tartışılarak katkı sunuldu.

Fethiye açıklarında tekne arızalandı Fethiye açıklarında tekne arızalandı

Ayrıca çalıştayda her üç bölgenin yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip alanları ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyet alanları ve sorunları ve bu alanlara etki eden çevresel sorunlar değerlendirilerek, paydaşların bugüne kadar yapmış olduğu ve sürdürdüğü projeler paylaşıldı.

Çalıştay ile ilgili konuşan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Biz de Kuşadası Körfezi, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası’ndaki mutlak korunması gereken hassas alanlar, biyolojik çeşitlilik ve küçük ölçekli balıkçılığı tehdit eden karasal ve denizel çevre sorunlarıyla ilgili katkı yaptık. Çalıştayın bitiminde yapılan değerlendirme sonucunda, tüm paydaşlar tarafından verimli ve yüksek başarılı olarak değerlendirildi. Büyük emek harcanan projeyi yürüten ve çok iyi hazırlanan çalıştayı düzenleyen ve çalıştaya katkı sunan tüm paydaşları, sivil toplum örgütlerini, bilim insanlarını, su ürünleri ve balıkçılık kooperatiflerini kutlarız” dedi.

Editör: Haber Merkezi