Avrupa Konseyi ve Parlamentosu'nun deniz güvenliğini daha da güçlendirmek amacıyla ana mevzuat parçaları üzerinde geçici anlaşmalara vardığı bildirildi. Atılan adımlar hem bayrak devleti hem de liman devleti denetimlerinin idaresinin güçlendirilmesinin yanı sıra denetimlerin yürütülmesinden sorumlu farklı kuruluşlar arasında tutarlılık ve etkileşimin sağlanmasına yönelik rejimlerin genişletilmesine odaklanıyor.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet ve Kuzey Denizi Bakanı Paul Van Tigchelt konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün imzalanan anlaşmalar Avrupa'da deniz taşımacılığının daha güvenli ve temiz olmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Deniz çevremiz daha iyi korunacak ve modern araçların kullanımı ve yetkili makamlar arasında geliştirilmiş bir işbirliği sayesinde en yüksek denizcilik standartları yeterli düzeyde korunacaktır."

İki AB organından müzakereciler, farklılıkları gidermek ve iki mevzuat parçası üzerinde hüküm anlaşmasına varmak için çalıştılar. Amaçlarının AB'de yüksek kaliteli deniz taşımacılığını sürdürürken aynı zamanda Avrupa deniz taşımacılığının rekabet gücünü korumak olduğunu söylediler. AB düzenlemelerini uluslararası kurallarla uyumlu hale getirirken ve tutarlı uygulamayı artırırken, aynı zamanda operatörler ve üye devletlerin idarecileri için makul maliyetleri koruduğunu söylediler.

Bir mevzuat parçası bayrak devleti denetimlerine odaklanıyor. Uluslararası sefer yapan gemilere yönelik denetimleri ele alıyor. Üye devletlerin denetimleri doğru, etkili ve tutarlı bir şekilde yürütmek için yeterli kaynağa sahip olmalarını sağlamak ve aynı zamanda kuruluşların gözetimini sağlamak istediler.

Komisyon ayrıca bir ana veri tabanı oluşturmakla görevlendirilirken, devlet düzeyinde dijital çözümlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmeyi de amaçlıyor. Ayrıca kuruluşlar arasında performans ve veri paylaşımının anlaşılması, raporlanması ve ölçülmesine yönelik uyumlu bir yaklaşım sağlamak istiyorlar.

Yasama girişimi, yabancı gemilerin liman devleti denetimleri için de benzer adımlar atarken, uzunluğu yaklaşık 79 feet (24 metre) üzerinde olarak tanımlanan daha büyük balıkçı gemileri için de gönüllü bir denetim rejimi getiriyor. Mevzuat ayrıca, kaptan, zabitler ve mürettebatın yeterliliği, geminin durumu ve ekipmanın gerekli uluslararası sözleşmeler ve AB hukukuna uygunluğunun sağlanması konularına odaklanarak liman devleti denetimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşımın uyumlaştırılmasını amaçlıyor.

Çimento yüklü gemide yangın Çimento yüklü gemide yangın

Denetimleri yürütmekle görevli kuruluşların, mevzuat kapsamında zorunlu kılınan kalite yönetim sistemini uygulamaya koymaları için beş yıl süreleri olacak.

Geçici anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için AB'nin onayını alması ve resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Beklenti, AB düzeyinde kabulün sonbaharda gerçekleşeceği yönünde. Ardından her bir devletin hükümleri ulusal mevzuatlarına dahil etmeleri için 30 ay süreleri olacak.

Gemi denetimlerine ilişkin yönetmelikler üzerinde varılan anlaşma, şubat ayının başlarında aynı iki kuruluş arasında AB'nin deniz kazaları soruşturma rejimlerinin modernize edilmesine yönelik siyasi anlaşmanın ardından geldi. Anlaşma, kaza inceleme kurumlarının zamanında, uzman ve bağımsız bir şekilde inceleme yapma ve raporlama kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca süreçleri uyumlu hale getirmekte ve iyileştirmekte ve AB genelinde süreçleri iyileştirmek için akran değerlendirmesi yapılmasını da sağlıyor.

Kaza inceleme mevzuatının kilit bir hükmü, balıkçı gemilerinin ve mürettebatının korunmasını iyileştirmeyi amaçlıyor. Uzunluğu 50 feet'in (15 metre) altında olan daha küçük balıkçı teknelerini denetim düzenlemelerine dahil ediyor. Bu kategorideki teknelerin ölümlü ve kayıplı kazaları artık daha büyük teknelerle aynı denetim gereklilikleriyle karşı karşıya kalacak.

Revizyon çalışmaları, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde sunulan daha geniş kapsamlı deniz güvenliği paketinin bir parçasını oluşturuyor. Diğerleri gemi kaynaklı kirliliğe ve Avrupa Deniz Güvenliği Otoritesine (EMSA) odaklanan toplam beş yasa teklifi bulunuyor. Genel amaç, deniz güvenliği ile ilgili AB kurallarını modernize etmek ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğini azaltmak.

Editör: Haber Merkezi