Denizcilik sektörü PerCon'da bir araya geldi Denizcilik sektörü PerCon'da bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda dergimizin değerli yazarı ve denizcilik sektörünün akademik alanda önemli hocalarımızdan Prof. Dr. Soner Esmer, 28 Şubat 2023 İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Toplantısında “Afetlerde Deniz Köprüsünün Önemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda  afet durumunda denizyolu ile yapılacak acil müdahalenin kritik önemini somut olaylar ve örnekler üzerinden aktaran Esmer, acil müdahale planlamalarında deniz köprüsü kurmanın avantajlarından bahsetti.

Soner Esmer, sunumunda şunlara dikkat çekti;

“Yarımada coğrafyasına sahip ülkemizde afetlerde denizden erişimin önemi bu depremde oldukça somut bir şekilde görülmüştür. Bizim artık toplum olarak deniz körlüğünü aşmamız gerekiyor, deniz sonradan akla gelen bir seçenek olmamalıdır. Limanlarımız genellikle deprem bölgelerinde yer aldığı için bunu avantaja çevirebiliriz, çünkü limanlarımız yüksek şiddetli depremlere dayanacak şekilde 50 yıllık kullanım öngörüsü ile inşa ediliyor. Nitekim deprem bölgesinde yer alan çok az sayıda limanımız yapısal bir zarar görmüştür ve bu hasarlar dahi gemilerin yanaşmasına engel olmamıştır. Bu nedenle afetlerde denizyolu ile müdahale/tahliye planları uzmanlarca planlanmalı ve uygulanmalıdır, milli kaynaklarda yeterli bilgi birikimi ve deneyim vardır.

Öncelikle planlama bölgelerindeki kıyı yapılarının ve deniz araçlarının yetenek envanteri çıkartılmalı, acil durumlarda işletilmek üzere deniz köprüsü ile acil müdahale/tahliye planları yapılmalı ve bu planların tatbikatları uygulanmalıdır. Sadece planlama bölgelerinde değil çevre illerden de acil müdahale için gemiadamı, vardiya zabiti, vardiya mühendisi havuzu oluşturulmalıdır, çünkü mevcut afette olduğu gibi afetin büyüklüğü bölgedeki tatbikatın uygulanmasını imkânsız hale getirebilir. Özellikle balıkçılar ve sivil/amatör denizciler bu planlamalara dahil edilmelidir. Afet durumunda ivedilikle bu planlar işletilmelidir.”

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi