Dünya denizciliğinin en önemli buluşmalarından biri olan Mare Forum 7’inci kez dev bir buluşmaya sahne oldu. GİSBİR ev sahipliğinde ve AVS Global ShipSupply & ManagementSA - AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetimi AŞ’nin (AVS) sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe, ICAO Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda IMO Genel Sekreter adayı Suat Hayri Aka, Gemi İnşa Sanayicileri Derneği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Mare Forum Başkanı Ioannis Kostoulas ile Türkiye ve dünyadan STK başkanları ve alanlarında uzman çok sayıda denizci katıldı.

Tamer Kıran: Yol haritası ve eylem planı için çalışıyoruz

Mare Forum’un açılış konuşmacılarından İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Türk denizcilik sektörünün, iklim krizi nedeniyle IMO, AB ve diğer ülkeler tarafından uygulamaya konan yeni kural ve düzenlemeleri yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin IMO'nun sera gazı azaltım önlemlerine ilave olarak, Avrupa Birliği ve diğer kurumların hedeflerine ulaşmak için çabaladığına işaret eden Kıran, “Bu süreçte ülkemiz denizciliğinin tüm alt sektörlerinin yeşil dönüşüme geçişini sağlayabilmek amacıyla Odamızda Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu kurduk. Emisyon azaltım hedeflerine yönelik denizcilik sektöründeki tüm alt paydaşların yol haritası ve eylem planını amacına uygun olarak yürütmek üzere çalışma grubu oluşturma çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

‘Teknolojik tercihlerin sektör üzerinde güçlü etkileri bekleniyor’

Yeşil geçişin, küresel filonun yenilenmesinde, pazar arz talep dengesinin belirlenmesinde, sektörün dijitalleştirilmesinde, alternatif yakıtların geliştirilmesinde ve operasyonel performansın artırılmasında itici ve yönlendirici güç olacağını dile getiren Kıran, “Kısa vadede, alternatif yakıtlı yeni inşa gemilere yönelik güçlü talep ile dünya gemi inşa pazarının olumlu bir seyir izlediği görülmektedir. Bununla birlikte, alternatif yakıtların geliştirilmesi ve yeni gemi inşa piyasası fiyatlandırmasında devam eden belirsizlik ve teknolojik tercihlerin sektör üzerinde güçlü etkileri olması beklenmektedir” diye konuştu.

Suat Hayri Aka: Otonom teknolojiler sektörde devrim yaratıyor

Toplanın açılış konuşmasını yapan bir diğer isim ICAO Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda IMO Genel Sekreter adayı Suat Hayri Aka oldu. Toplantıya video konferans yoluyla katılan Aka, otonom sistemlerin gemi teknolojilerinin geleceğini yeniden şekillendireceğine işaret etti. Denizcilik endüstrisinin dönüştüğünü kaydeden Aka, “Her sektörün kendine has zorlukları var.  Ancak otonom teknolojileri sektörde devrim yaratıyor. Tanık olduğumuz bu teknolojiler operasyonel verimliliği artırıyor. Tedarik zincirlerini optimize ediyor ve müşteri deneyimlerini geliştiriyor. Bu doğrultuda inovasyon sistemlerini denizcilik sektörüne güzel entegre edebilmeliyiz” diye konuştu.

Önemli konu başlıkları ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından Mare Forum ‘Geleceğe Bakış – Ticaret ve Denizcilik Piyasası, Düzenlemeler ve İnsan Faktörü’ başlıklı ilk panel ile devam etti. Marlov Navigation Hollanda BV İş Geliştirme Müdürü Diederik Legger başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, “Günümüz küresel ticareti, nakliyesi, ekonomisi ve düzenlemelerindeki zorluklar, fırsatlar ve riskler. 2023 ve sonrası için nakliye ve ticaret piyasaları tahminleri nelerdir? Enerji geçiş durumu, enerji güvenliği, jeopolitik, gerilimler, savaşlar, (de) küreselleşme, değişen ticaret modelleri, tedarik zinciri kesintisi, enflasyon ve USD tahmini - Bir adım geri mi yoksa iki adım ileri mi? Kömür, petrol, gaz ve nükleer enerji modlarına geri mi dönüyoruz ve ne kadar süreyle? Düzenleyiciler, küresel düzenlemelerle ilk harekete geçenler mi? Bölgesel kurallar karmaşıklığı arttırıyor mu yoksa geçişi hızlandırıyor mu? Peki ya IMO? İlk harekete geçenler piyasa güçleri mi? Karbonsuzlaştırmaya ilk adım atanlar için teşvikler nelerdir? Gemi Kiralayıcılar sera gazı emisyonları için ödeme yapmalı mı? Veya sera gazı emisyonlarından sorumlu olanlar sadece gemi sahipleri mi olmalıdır? Gemi Kiralayıcılar ve Limanlar gibi önemli paydaşların rolü nedir? Çevresel düzenlemeler piyasa gerçekleriyle nasıl daha iyi dengelenebilir? Denizcilik sektörü yerel, bölgesel ve uluslararası düzenlemelere nasıl verimli bir şekilde yanıt verebilir? Denizcilik sektörü paydaşları arasında nasıl bir sinerji yaratabiliriz? Deniz taşımacılığının geleceği için yetenekli ve karizmatik insanlara ihtiyacımız var mı? Yeni becerilere ve uzmanlığa, ayrıca nakliyede daha fazla çeşitliliğe ihtiyacımız var mı? Genç neslin vizyonları neler?” konuları ele alındı.

Dekarbonizasyona giden yol konuşuldu

“Dekarbonizasyona giden doğru yol - çıkarılması gereken temel dersler nelerdir?” başlıklı ikinci panelde ise, “Mevcut filo, gelecek mevzuata ne kadar açık ve armatörler riski nasıl azaltıyor? Karbon-nötr veya sıfır-karbon operasyonları bir hedef midir? Varsa, buna ulaşmak için atılacak adımlar nelerdir? Emisyonları hemen azaltmaya başlamak için şimdi ne gerekiyor? Dekarbonizasyona ilk adım atanlar için olası teşvikler nelerdir? Alternatif yakıt tedarikçileri, nakliye için uygun ölçekte karbon nötr ve sıfır karbonlu yakıtlar sağlamaya nasıl hazırlanıyor? Sürdürülebilir ve ticari olarak uygulanabilir denizcilik ve ticaret endüstrisine odaklanan, gemi kiralayıcılarının, armatörlerin, sermaye sağlayıcıların ve düzenleyicilerin çıkarlarının çoklu ilişki yapısındaki rolü nedir? Liman altyapısında yapılması gereken değişiklikler nelerdir ve uygulama planı var mı? Temel öncelikler nelerdir? Yeşil koridorlar gibi endüstri çapındaki girişimler endüstrinin dönüşümünü hızlandırabilir mi? Sıfır karbonlu gemilerin kullanılabilirliğini hızlandırmak ve aynı zamanda gemilerin ayak izini azaltmak için şimdi ne yapabiliriz?” konuları ele alındı.

Finansal arayışlar ve çözümler değerlendirildi

“Alternatif Finans ve diğer modellerin özelliklerinin Türk ve dünya denizcilik sektörüne faydaları nelerdir?” başlıklı panelde ise “Para nereden geliyor ve nasıl elde ediyorsunuz? Finansman ve yatırımlar, karbonsuzlaştırma yolunda bankacılık, alternatif gemi finansmanı, tahviller ve diğer finans modelleri ve yatırımlardaki eğilimler nelerdir? Türk, Avrupa ve dünya bankalarının gelecekte sektördeki rolü ne olacak? Alternatif Finans özelliklerinin küresel denizcilik endüstrisine faydaları nelerdir? Deniz taşımacılığında alternatif finansmanın rolünün artması durumunda deniz yeşili trendi hızlanacak mı? Alternatif finans daha çok yeni inşa edilen finansmana mı yoksa ikinci elden mi odaklanacak? Bankalar ve alternatif sermaye sağlayıcılar arasında rekabet var mı?” gibi başlıklar ele alındı.

Mare Forum’un son oturumu olan “Türk denizcilik kümelenmesi parlak denizcilik geleceğini nasıl tasarlayabilir?” başlıklı panelde ise “Türkiye, diğer denizcilik ülkelerinin denizcilik kümelenmelerine kıyasla nasıldır? Türk denizcilik kümelenmesinin rekabet gücü nasıl artırılabilir? Neler yapıldı ve bundan sonra ne yapılmalı? Devletin rolü ne olmalı? Sektörden ne isteniyor?” konuları ele alındı.

Forumun ardından panellere katılan WISTA Türkiye Üyesi Burcu Berrak, GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Erhan Esinduy, AKT Hukuk Bürosu ortağı Rona Kaspi, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç ve Kıran Denizcilikten Zehra Kıran, iki günlük etkinlikle ilgili 7deniz.net’e değerlendirmelerde bulundu.

Erhan Esinduy: Hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok faydalı

Bu sene 2’ncisi İstanbul’da düzenlenen Mare Forum’a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Erhan Esinduy, “Çok kalabalık geçiyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi var. Dünya denizciliğinin en önemli gündem maddeleri ele alındı. Bunlar dekarbonizasyon, denizciliğin önündeki belirsizlik ve büyük değişim dönüşüm konuları. Buna armatör, tersane ve yakıtçılar gibi önemli paydaşların nasıl ayak uyduracağı tartışıldı. Önümüzde daha önce hiç yaşanmadığı kadar zor bir dönem var. Bu gibi toplantılarda yapılan fikir alışverişleri ileriye nasıl en doğru şekilde geçilebileceği tartışılıyor. Genel olarak tartışmalar oldukça verimli geçiyor. Hem ülkemiz hem de sektörümüz çok faydalı" diye konuştu. 

Cihan Ergenç: Ana gündemimiz 2030 çevre kuralları

Mare Forum gibi uluslararası faaliyetlerin önemine dikkat çeken Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, ise şunları söyledi; “Böylesi çalışmalarda dünyadan ve Türkiye’den sektör paydaşlarının bir araya gelmesi ve işbirlikleri bizi ileriye götüren etkinliklerdir. Burada banka, teknik, çevre, finans, bayrak devletlerin, uluslararası firmaların kuruluşların bir araya gelerek sektörün güncel konularını konuşabilmek çok önemli. Gelecekteki çevre kuralları, teknolojiler, yakıtlar, yani güncel konularla ilgili bilgi alışverişi hem başarılı hem de çok keyifli. En önemli faydası bilgi paylaşımının bu şekilde daha da hızlı olmasıdır. Şu anda gündemde olan en önemli konu 2030 çevre kuralları. Bu kuralları şu ana kadar karşılayan yok. Çevre konusu çözülmeden denizcilik uzun vadeli planlamasını yapmamalı. Yeşil denildiğinde yalnızca enerji ve çevre kirliliği değil çok kapsamlı ele almak lazım. Yeni kurallarla her şey çok daha zorlaşıyor. Bu toplantıda da ana tema 2030 kuralları idi.”

Burcu Berrak: Mare Forum daha uzun sürmeli

Sektörün tüm alanlarından çok yüksek bir katılım gösterildiğini ve tartışmaların verimli geçtiğini belirten WISTA Türkiye Üyesi Burcu Berrak, “Regülasyonlardaki değişikliklerin armatöre nasıl uyumlandıkları ve bu süreçte hangi sorunların yaşandığı ve finans durumları konuşuldu. Çok kapsamlı tartışmalar yaşandı ve çok faydalı oldu. Bence bu tür toplantıların daha uzun sürelerde yapılması gerekiyor. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle herkes çok kısa süre değerlendirmelerde bulundu. Umarım bundan sonraki Mare Forum’da daha uzun süreler tartışılabilir. Yine panelistler dışındaki katılımcıların fikirlerinin de alınabileceği bir toplantı olur. Bu şekilde daha güçlü bir beyin fırtınası yaratılabilir. Başka bir konu ise her alandan bir temsiliyet vardı ancak gemi adamlarıyla ilgili bir tartışma yoktu. Onların yaşadıkları sorunların da burada gündeme gelmesi gerekirdi. Sonraki Mare Forum’da gemi adamları perspektifinden de denizcilikteki son gelişmeler, değişimler ve uyulması zorunlu olan mevzuatla ilgili gelişmelerle ilgili burada olmaları faydalı olurdu” şeklinde devam etti.

Rona Kaspi: Bankaların katılımı daha yoğun olmalıydı

Daha önce Yunanistan’da ve Hollanda’da gerçeklen Mare Forumlara da katıldığını ve bu etkinliğin birebir etkileşimli olması ve çözümlerin anında tartışılarak masaya konduğu bir konferans olduğunu belirten AKT Hukuk Bürosu ortağı Rona Kaspi, sektörde hizmet verenlerin hem kendi dertlerini hem de çözümlerini sunabildikleri oldukça başarılı bir toplantı olduğunu belirtti. Etkinliğin eksiklerinin de olduğuna işaret eden Kaspi, şu ifadeleri kullandı: “Gemicilik sektörü ve diğer alanlar burada ama bankaların katılımı çok zayıftı. Eskiden yurt dışında finans çözümleri sunan hem bankacılar hem de özel fonlar Türkiye’ye daha çok geliyorlardı. Pandemi sonra yükselen enflasyon ve artan faizin borçlanmayı zorlaştırdığı dönemde biraz daha katılımın olmasını isterdik.”

Zehra Kıran: Farklı perspektifler açığa çıktı

GİSBİR sponsorluğunda düzenlenen Mare Forum’un yoğun tartışmaları ve gündem maddeleriyle çok etkin bir şekilde gerçekleştiğini belirten Kıran Denizcilik’ten Zehra Kıran, “Mare Forum’da dünya ve Türk denizciliğinin en önemli gündem maddeleri olan dekarbonizayon, yeşil denizcilik, sıfır emisyonu ulaşma ve denizciliğin en önemli sorunları ele alınarak çözüm arayışları irdelendi. Farklı farklı yerlerden çok fazla tarafların da katıldığı paneller çok farklı perspektifler konuşuldu. Dekarbonizasyon ile birlikte var olan filolar yeni gemi inşa konuları oldukça önemliydi” dedi.

Çendik: Türk denizciliği, lider denizci devletler arasında yerini alacaktır Çendik: Türk denizciliği, lider denizci devletler arasında yerini alacaktır

Murat Kıran: GİSBİR olarak hazırız

7’inci Mare Forum’da ev sahipliği yapan GİSBİR Başkanı Murat Kıran, etkinlikleri ilgili 7deniz.net’e değerlendirmelerde bulundu. GİSBİR ekibinin çok iyi bir iş başardığını ve çok başarılı bir etkinli organize ettiğine işaret eden Kıran, “Dünyanın dört bir tarafından çok önemli isimlerin bilgilerini paylaştığı çok verimli ve başarılı bir etkinlik oldu” dedi. Mare Forum’da yeni çevre kurallarının en yoğun tartışılan gündem maddeleri olduğunu ifade eden Kıran, “Çok açık ifade etmeliyim ki GİSBİR olarak yeni inşalar ve retrofik noktasında hazırız. Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Dünyada daha önce hiç üretilmemiş olan ilk ürünlerimiz var. Bunları da gösterme fırsatı bulduk” diye konuştu.

‘Doğru şeylerin önünü açarız’

Mare Forum’a yurt dışından gelen katılımcıların etkinlikle ilgili çok pozitif değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Kıran, “Biz GİSBİR olarak bir işi yapacaksak tam yaparız. Bu bizim en önemli özelliğimiz. Tam yapamayacağımız işe de hiç girmedik bugüne kadar. Tam hazırlandığımız bir organizasyonlarda çok başarılı oluyoruz” dedi. GİSBİR’in bir STK olarak başarısının nedenlerini paylaşan Kıran, “İşini iyi yaptığını düşündüğümüz arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Gel burada da hizmet et diyoruz. İnsanlar bizim çabalarımızı takdir ediyorlar. Dolayısıyla herkes iyi yaptığı işi buraya getiriyor. 9 komisyonumuz var ve buralarda yer alan arkadaşlarımızın hepsi sektörde işini iyi yapan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız sürekli üretiyorlar. Oradan gelen doğru şeyleri destekliyor ve önünü açıyoruz. Aslında işin püf noktası bu. Biz ise alan açıyoruz. Ayakları yere basan bir proje geldiği sürece imkan sağlamanız lazım. Biz bunu esas alıyoruz. Biz her sene bir bütçe belirleriz. Çağırırız komisyonları ve dinleriz. Hepsine belli bir bütçe ve destek veririz” dedi.

‘Bir olursak güçlü oluruz’

Yaptıkları ve icraatlarından dolayı kendilerine yönelik büyük bir güven ortaya çıktığını dile getiren Kıran, şöyle devam etti; “Her zaman şunu söylerim. Bir olursak güçlü oluruz. Kendi içimizde rekabet yapmamız çok normal bir şey. Ama o rekabet orda kalacak. Dışarıda dost, arkadaşız. Her zaman omuz omuza yürürüz. Başkanlığımdan sonra bu sektörü bir araya getirdiğime inanıyoruz. Bu benim hedefimdi. Bunu da adaletimizle başardık. Başkalarına şunu yapma derken kendim de yapmadım. Yap derken kendimde yapmamazlıktan geri kalmadım. İnsanlar bunu görüyor. Doğruyu yanlışı doğuştan biliriz. Birlik beraberlik içinde doğrular görüldüğü zaman her kararınız destek buluyor. ‘Başkan söylüyorsa bir bildiği vardır’ güvenini sağlamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Her çalışmamız çok şeffaf. Bu da bizim en önemli özelliklerimizden.”

7DENİZ – ÖZEL

Editör: Haber Merkezi