T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın Türkiye’yi temsilen katıldığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesinin (MEPC) 80'inci dönem toplantısında uluslararası deniz taşımacılığında sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen 2023 IMO Sera Gazı Stratejisi 2018 yılındaki başlangıç stratejisi revize edilerek kabul edildi.

Stratejide öne çıkan hususlar;

● IMO üyesi ülkeler tarafından, uluslararası deniz taşımacılığında sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kararlılığına ve bu dönüşünüm adil olması gerektiğine vurgu yapıldı.

● Emisyonların kapsamı, sera gazının üretimden tüketime kadar oluşturduğu tüm emisyonları kapsayacak şekilde genişletildi.

Panama Kanalı'nda günlük geçişler kademeli olarak 32'ye çıkacak Panama Kanalı'nda günlük geçişler kademeli olarak 32'ye çıkacak

● Uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon salınımlarının yoğunluğunu düşürmeyi hedefleyen 2030 yılına kadar 2008 seviyesine göre karbon yoğunluğunun %40 azaltılması hedefi için başlangıç stratejisine sadık kalındı.

● Sıfır veya sıfıra yakın sera gazı emisyonlu teknoloji, yakıt ve enerji kaynakların kullanımını arttırmak için uluslararası deniz taşımacılığında 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının %5 (%10 için çaba gösterilmesi) oranında sıfır veya sıfıra yakın emisyona sahip enerji kaynaklarından sağlanması hedefi eklendi.

● Nihai emisyon azaltım hedefi deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonların bir an önce en yüksek değere ulaşmasının ardından azalmaya başlamasının sağlanması ve 2050 yılı öncesi veya hemen sonrasında net sıfır hedefine ulaşılması olarak belirlendi.

● 2050 emisyon azaltım hedeflerine yönelik çalışmaların takibi için 2030 yılı için toplam yıllık sera gazı emisyonlarında 2008 yılı seviyesine göre sırasıyla %20 azaltılması ve %30 için çaba gösterilmesi, 2040 için ise 2008 yılı seviyesine göre %70 azaltılması ve %80 için çaba gösterilmesi ara azaltım hedefleri eklendi.

● Orta dönem emisyon azaltıcı önlem seçenekleri belirlendi ve kapsayıcı etki analizi için yol haritası belirlendi. Yol haritasına göre kapsayıcı etki analiz raporu 2024 yılında #MEPC 82’nci dönem toplantısında sonuçlandırılması hedeflenmektedir. #MEPC 83’te market tabanlı ve teknik önlemleri içeren önlemler sepetinin içeriği kararlaştırılması ve kabulünden 16 ay sonra 2027 yılında yürürlüğe girmesi öngörülmekte.

● 2023 IMO GHG Stratejisi için güncelleme tarihi 2028 olarak belirlendi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, söz konusu hedeflere sektörümüzün uyum sağlaması ve sahip olduğumuz deniz ticaret filosunun bu düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi için sektör paydaşlarımızla gerekli işbirliği halinde gerekli çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaktır” şeklinde konuştu.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi