Yurt içi ve yurt dışı pa­zarlarına taşıma hiz­meti sağlayan Yüksel Lojis­tik, 200 milyon lira yatırım­la Mersin’de 100 dönümlük arazi üzerinde, deniz yükü­nün iç ve dış destinasyonlara aktarılması için bir merkez olarak çalışacak dry port ku­rarak mevcut istihdama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlayacak.

İnovatif ve entegre çö­zümleriyle lojistik sektö­rüne destek veren Yüksel Lojistik, yurt içi ve yurt dı­şı pazarlarına taşıma hiz­meti sağlayarak, yeni yatı­rımlar ile iş hacmini arttırı­yor. Yüksel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ke­mal Yüksel, dijitalleşmeyle araçlardan merkeze direkt veri akışı sağlayarak kar-za­rar hesaplamaları için ye­ni yazılımlar geliştirerek kar oranını yüzde 30 artır­mayı hedeflediklerini söy­ledi. 100 dönümlük arazide gümrüklü antrepoları da içe­risinde barındıran dry port kuracaklarını belirten Ke­mal Yüksel, “Rusya-Ukray­na savaşını fırsata çevirerek, 200 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz proje kapsamında, mevcut istih­dama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlayacağız” dedi.

Ukrayna-Rusya sava­şından sonra Türkiye’de ki lojistik sektörlerin­de hareketlilik yaşandığı­nı kaydeden Kemal Yük­sel, “Bulunduğu jeopolitik konumu iyi değerlendiren Türkiye bu savaştan son­ra yaşanan krizleri fırsata çevirdi. Dünya ülkelerinin uyguladığı ambargolardan dolayı Rusya’ya giden ve çı­kan yükler Türkiye’ye uğru­yor, burada sevk irsaliyeleri değişiyor. Rusya ve yandaşı ülkelerin bu süreçte Türki­ye’ye olan bağımlılığı arttı. Biz de bu durumu lehimize çevirmek için dry port pro­jemizi hayata geçiyoruz” di­ye konuştu

Liman sisteminde dijitalleşmeye gidilmeli

Amonyak yakıtına geçişle ilgili 'hayati' uyarı Amonyak yakıtına geçişle ilgili 'hayati' uyarı

Mersin’in lojistik sektö­ründe yaşadığı en önemli so­runların başında ulaşım ve dijitalleşme olduğuna dik­kat çeken Yüksel konuşma­sını şöyle sürdürdü: “Lojis­tikçilerin en büyük sıkıntısı; liman girişinde yoğun trafik olması ve işlemlerin yavaş ilerlemesidir. İskenderun bölgesinde yaşanan yangın sebebiyle de İskenderun Li­manı’nın yükünün bu böl­geye kayması, konteyner ve liman trafiğini olumsuz bir şeklide etkiliyor. Bunlara çözüm olarak da mevcut li­man ve kavşağında devam eden yol çalışmalarının hız­landırılması gerekiyor. Ay­rıca liman kuyruğunda diji­talleşmeye gidilerek, uzun bekleyişler en aza indirile­bilir. Dijitalleşme sayesinde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edilir ve fir­malar alternatif kapılardan girebilme imkânı yakalamış olur. Sistemde liman trafiği­ni azaltmanın tek yolu liman sisteminde dijitalleşmeye gidilmesidir.”(Dünya)

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi