Av. M. Hakan Tüfekçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi
Yazı Detayı
04 Ağustos 2020 - Salı 01:24
 
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi
Av. M. Hakan Tüfekçi
hakant@7deniz.net
 
 

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır (md.2). İşbu Yönetmelik uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler için Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yönetmelik’in 3. maddesinde “Taşıma İşleri Organizatörü”nden kimin anlaşılması gerektiği şu şekilde tanımlanmıştır;

 

Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,... ifade eder.”

 

Yönetmelik’in 5. maddesinde ise;

 

“Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini almaları zorunludur.”

 

denilerek Yönetmelik’te tanımı yapılan Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyetini yürüten kişiler yetki belgesi alma zorunluluğuna tabi kılınmıştır.

 

Yönetmelik’in 8. maddesinde yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin haiz olması gereken şartlar şu şekildedir:

  1. Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
  2. Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları,
  3. Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olmaları,
  4. En az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,
  5. Merkez ve/veya şube, işyeri adresine sahip olması,
  6. Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ücretini ödemiş olması

 

Yönetmelik’in 21. maddesinde ise Yetki Belgesi olmaksızın Yönetmelik’te tanımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyetini yürüten kişilere On Beş Bin Türk Lirası (15.000-TL) idari para cezası kesileceği öngörülmüştür.

 

Ayrıca Yönetmelik’in 23. maddesi uyarınca yetki belgesi ücreti 150.000,00 (yüz elli bin) TL olup geçerlilik süresi Yönetmelik’in 11 maddesi uyarınca 5 (beş) yıldır. 5 yıllık geçerlilik süresinden sonra Bakanlık’a yapılacak yazılı müracaat akabinde başvurunun uygun bulunması durumunda yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin 5’idir. (md. 12)

 

Bu yazıda ki açıklamalarımıza ilişkin görüş ve katkılarınız için htufekci@tufekcilaw.com e-mail adresinden bizimle doğrudan irtibata geçilmesini ayrıca talep ve rica ederiz.

 

Av. Mehmet Hakan Tüfekçi

Tüfekçi Hukuk Bürosu

htufekci@tufekcilaw.com

 
Etiketler: Taşıma, İşleri, Organizatörlüğü, Yetki, Belgesi,
Yorumlar
Haber Yazılımı