Haber Detayı
18 Ocak 2017 - Çarşamba 08:01
 
Türk Bayraklı gemilerin yetkilendirilmelerine ilişkin esaslar belirlendi
Sektörden Haberi
Türk Bayraklı gemilerin yetkilendirilmelerine ilişkin esaslar belirlendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Gemi•ler İçi•n Yetki•lendi•ri•lmi•ş Kuruluşlar Yönetmeli•ği•, Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik ulusal mevzuat ve Türkiyeʹnin taraf olduğu, kabul ettiği sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler gereğince Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yetkilendirilmek üzere talepte bulunacak kuruluşlar ile sınırlı yetkili kuruluş olmak için talepte bulunan kuruluşlar, istenen bilgi, belge ve dokümanlarla Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvuracak. Şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun değerlendirilen yetkilendirilmiş kuruluş ile Bakanlık arasında en fazla 10 yıllığına yetkilendirme protokolü imzalanacak. Türk bayraklı gemilerin bir yetkilendirilmiş kuruluştan diğerine geçmeleri halinde geminin kayıtlarından çıkacağı kuruluş ile kayıt altına alacak yetkilendirilmiş kuruluş öncelikle idareye bilgi verecek. Bir önceki yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geminin emniyetine yönelik tespit edilen eksiklik, kusur veya uygunsuzluklara yönelik düzeltici eylem planı İdarenin onayına sunulacak. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yetkileri dahilindeki ve kayıt altına aldıkları Türk bayraklı gemilerle ilgili filo bilgileri ile bu bilgilerdeki değişiklikleri elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde İdarenin kullanımına açacak. Ulusal ve uluslararası sefer yapan gemilere sörvey ve belgelendirme yapan/yapacak yetkilendirilmiş kuruluşların bölge ofisi, İdarece yetkilendirildikleri faaliyetler kapsamında verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az 5 milyon lira tutarında mesleki sorumluluk sigortasını Türkiyeʹde faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiyeʹde yaptıracak. Yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirecek. Bakanlığa ödenecek ücretler Yetkilendirilmiş kuruluş, protokol kapsamında verdiği hizmetlerle ilgili uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerden yasal sertifika düzenlediği gemiler için stabilite kitapçığıyla her bir sertifika başına 300 lira, belirtilen sertifikaların yıllık, ara, periyodik onayları ile gemide bulundurulması zorunlu plan, el kitabı ve diğer doküman onayları ve bunlara gelen düzeltmeler nedeniyle yapılan onaylar için belge ve işlem başına 200 lira Bakanlığa ödeyecek. Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler için belirtilen iş ve işlemlerde 50 lira ile 500 lira arasında ödenecek ücret, Bakanlık tebliğiyle belirlenecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mevcut yetkilendirme protokollerinin yenilenmesine yönelik başvuru yapılacak. Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar belirtilen gerekliliklerini yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla 18 ay içinde yerine getirecek. Uluslararası sefer yapan yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile 12ʹden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar bir yıl içinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasını alacak. Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler, yetkilendirme protokolü yapılana kadar İdare veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilecek. 7DENİZ
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Türk, Bayraklı, gemilerin, yetkilendirilmelerine, ilişkin, esaslar, belirlendi,
Yorumlar
Haber Yazılımı